Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, công nghệ thông tin

GD&TĐ - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ trong công văn 297/TB-QLCL ngày 25/3 vừa qua.
Ảnh minh họa/ITN
Ảnh minh họa/ITN

Theo đó, các đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Tiếng Anh) gồm 21 cơ sở giáo dục đại học:

Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, công nghệ thông tin ảnh 1
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, công nghệ thông tin ảnh 2

Các đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin là danh sách trung tâm sát hạch trực thuộc do cơ sở giáo dục đại học, sở Giáo dục và Đào tạo công bố. Cụ thể như sau:

Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, công nghệ thông tin ảnh 3
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, công nghệ thông tin ảnh 4
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, công nghệ thông tin ảnh 5
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, công nghệ thông tin ảnh 6
Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, công nghệ thông tin ảnh 7

Các đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ, gồm:

Công bố danh sách các đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, công nghệ thông tin ảnh 8