Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn
Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn
Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn
Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn
Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn
Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn
Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn
Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn
Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn
Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn
Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn
Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn
Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn
Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn
Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn
Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn

Chùm ảnh nhà thờ Đức Bà Paris 5 năm sau trận hỏa hoạn

GD&TĐ - 5 năm sau khi bị ngọn lửa tấn công, Nhà thờ Đức Bà Paris, một một trong những biểu tượng chính của nước Pháp chuẩn bị mở cửa trở lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Mất mạng vì cưa đạn pháo

GD&TĐ - Hôm 27/5, tại xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã xảy ra một vụ nổ lớn làm một người chết.