Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi'
Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi'
Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi'
Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi'
Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi'
Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi'
Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi'
Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi'
Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi'
Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi'
Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi'
Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi'
Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi'
Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi'
Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi'
Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi'
Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi'
Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi' Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi' Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi' Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi' Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi' Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi' Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi' Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi' Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi' Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi' Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi' Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi' Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi' Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi' Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi' Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi' Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi'

Chùm ảnh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan 'xua tan vận rủi'

GD&TĐ - Lễ hội Songkran, còn gọi là lễ hội té nước, đánh dấu sự khởi đầu của năm mới truyền thống của Thái Lan và được cho là sẽ gột rửa những điều xui xẻo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ