Chỉ số chất lượng đào tạo nghề Việt Nam thuộc nhóm cuối ASEAN

GD&TĐ -  Trong so sánh quốc tế, xếp hạng trụ cột kỹ năng và chỉ số chất lượng đào tạo nghề nghiệp của Việt Nam thuộc nhóm cuối của ASEAN.