Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề

GD&TĐ - 31/05/2020, 06:28 GMT+7 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/INTẢnh minh họa/INT

Xin hỏi việc cắt phụ cấp nhân viên y tế trường học của chúng tôi là đúng hay sai? Đặng Thu Thảo (thuthao***@gmail.com).

* Trả lời: Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/4/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức, cán bộ y tế xã, phường, thị trấn (đang làm việc theo chế độ hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày 3/2/1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở) trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức làm công tác quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các chuyên khoa HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) trong các cơ sở sự nghiệp y tế công lập.

Khoản 6 Điều 3 Nghị định trên có nêu: Đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung (trừ đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều này), viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học thì thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp quy định tại Nghị định này do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành, nguồn thu của các cơ sở y tế từ các hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo quy định và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (Điều 4 Nghị định trên).

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, phụ cấp đối với nhân viên y tế trường học sẽ do thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm