Các trường khối quân đội công bố điểm thi

GD&TĐ - Hàng loạt trường khối quân đội đã chính thức công bố điểm thi và gửi dữ liệu điểm về Bộ GD&ĐT.
Các trường khối quân đội công bố điểm thi

Các trường công bố điểm gồm: Trường ĐH Trần Đại Nghĩa, ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội, Trường Sỹ quan kỹ thuật quân sự, Trường Sỹ quan thông tin, Sỹ quan tăng thiết giáp, Trường ĐH Thông tin liên lạc, Trường Sỹ quan công binh, Trường sỹ quan pháo binh;

Học viện kỹ thuật quân sự, Sỹ quan không quân, ĐH Trần Quốc Tuấn, ĐH Nguyễn Huệ, ĐH Chính trị, Học viện Hậu cần, Sỹ quan phòng hóa, Học viện Hải Quân, Học viện khoa học quân sự, Sỹ quan đặc công, Học viện Biên phòng.

Dưới đây là danh sách những thí sinh có điểm thi cao nhất vào những trường này.

Trường ĐH Trần Đại Nghĩa (hệ dân sự, phía Bắc):

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng
điểm

1

Nguyễn Thành Đại

22-12-96

A

29

0725

0650

0475

1850

2

Nguyễn Thanh Đạt

26-05-96

A

35

0600

0625

0575

1800

ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội (thi ở phía Nam):

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng
điểm

1

Trần Thị Thương

09-08-96

C

105

0875

0750

0750

2375

2

Nguyễn Thị Trang

20-02-96

C

115

0950

0700

0700

2350

3

Đỗ Thị Trà Mi

08-08-92

N

191

0750

0925

0950

2625

4

Phạm Hà My

12-01-96

N

196

0700

0850

0850

2400

5

Nguyễn Thị Ngọc ánh

22-02-86

N

138

0650

0875

0875

2400

6

Phan Nguyễn Linh Chi

08-02-91

R

286

0600

0800

0850

2250

7

Vũ Thị Thắm

24-11-95

R

329

0650

0750

0800

2200

ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội (thi ở phía Bắc):

T

Trường

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng
điểm

1

ZNH

Hoàng Thị Như Ngọc

08-10-96

C

201

0950

0775

0800

2525

2

ZNH

Đào Thị Thuần

07-10-96

C

270

0875

0675

0850

2400

3

ZNH

Hoàng Thị Hồng Ngọc

01-01-92

N

498

0800

0850

1000

2650

4

ZNH

Nguyễn Hà Thanh

02-03-95

N

556

0800

0925

0900

2625

5

ZNH

Phạm Quốc Việt

11-10-87

R

832

0650

0750

0875

2275

6

ZNH

Hoàng Thị Vân

07-02-96

R

831

0750

0750

0675

2175

Trường Sỹ quan kỹ thuật quân sự (thi phía Bắc):

TT

Trường

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng
điểm

1

VPH

Đồng Văn Dũng

22-02-96

A

151

0850

0850

0850

2550

2

VPH

Dương Đình Nghĩa

20-03-93

A

1568

0800

0850

0850

2500

Trường Sỹ quan thông tin (thi phía Bắc):

TT

Trường

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng
điểm

1

TTH

Đỗ Tấn Dũng

12-05-96

A

98

0725

0750

0950

2425

2

TTH

Trịnh Bá Tuấn

06-11-95

A

566

0900

0700

0750

2350

3

TTH

Nguyễn Đình Hoàng Long

11-07-96

A1

653

0650

0700

0950

2300

4

TTH

Nguyễn Đình By

10-02-96

A1

1160

0700

0750

0850

2300

5

TTH

Hoàng Quốc Mạnh

28-07-95

A1

654

0700

0675

0775

2150

Sỹ quan tăng thiết giáp (thi phía Bắc)

TT

Trường

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng
điểm

1

TGH

Lương Minh Lộc

23-08-96

A

302

0750

0750

0900

2400

2

TGH

Nguyễn Hoàng Thọ

13-09-96

A

490

0900

0775

0675

2350

Trường ĐH Thông tin liên lạc

TT

Trường

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng
điểm

1

TCU

Nguyễn Ngọc Đạt

07-10-96

A

25

0600

0675

0550

1825

2

TCU

Nguyễn Tuấn Dũng

22-12-96

A

22

0650

0525

0475

1650

3

TCU

Hồ Thị Bích Quyên

26-05-96

A

79

0550

0575

0525

1650

4

TCU

Trương Hoàng Uyên

06-06-96

A

110

0625

0475

0550

1650

5

TCU

Lê Hoàng

30-12-96

A1

121

0550

0525

0850

1925

6

TCU

Nguyễn Hữu Chí

12-05-91

A1

116

0625

0550

0725

1900

Trường Sỹ quan công binh (thi ở phía Bắc)

TT

Trường

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng
điểm

1

SNH

Nguyễn Lưu Việt Hà

06-03-96

A

1012

0600

0950

0950

2500

2

SNH

Nguyễn Hữu Quý

06-02-96

A

618

0625

0875

0950

2450

Trường sỹ quan pháo binh (thi ở phía Bắc)

TT

Trường

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng
điểm

1

PBH

Lê Đức Nam

29-09-94

A

757

0875

0825

0800

2500

2

PBH

Phạm Đăng Khoa

12-08-96

A

609

0900

0800

0775

2475

Học viện kỹ thuật quân sự (thi ở phía Bắc)

TT

Trường

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng
điểm

1

NQH

Nguyễn Văn Quang

16-07-96

A

343

0875

0850

0850

2575

2

NQH

Hoàng Đức Nam

24-10-96

A

301

0800

0875

0875

2550

3

NQH

Nguyễn Anh Phương

10-07-96

A

5015

0800

0825

0925

2550

4

NQH

Trần Minh Thành

04-09-96

A

532

0800

0850

0900

2550

5

NQH

Bùi Xuân Quỳnh Anh

27-08-96

D1

604

0875

0950

0725

2550

6

NQH

Đinh Nam Phương

08-06-96

D1

938

0900

0850

0750

2500

7

NQH

Bùi Thanh Thảo

14-09-95

D2

1125

0700

0950

0700

2350

8

NQH

Trần Ngọc Diệp

01-10-95

D2

1116

0675

0975

0575

2225

9

NQH

Kiều Minh Hồng

03-12-96

D3

1135

0675

0900

0550

2125

10

NQH

Nguyễn Trần Thị Minh Hằng

17-08-96

D3

1134

0575

0875

0550

2000

11

NQH

Nguyễn Sơn Hà

05-05-96

D3

1133

0675

0800

0525

2000

12

NQH

Trần Đức Minh

14-04-93

D4

1147

0725

0775

0700

2200

13

NQH

Nghiêm Thị Mỹ Lương

10-12-96

D4

1146

0675

0750

0725

2150

Sỹ quan không quân (hệ ĐH, thi phía Bắc)

TT

Trường

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng
điểm

1

KGH

Ngô Quang Chính

29-08-96

A

27

0750

0650

0775

2175

2

KGH

Nguyễn Văn Quảng

17-02-96

A

137

0625

0725

0775

2125

Học viện kỹ thuật quân sự (hệ quân sự,  thi phía Bắc)

TT

Trường

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng
điểm

1

KQH

Lê Đình Khánh

02-09-96

A

984

1000

0825

1000

2825

2

KQH

Trần Quốc Tuấn

02-02-96

A

2058

0900

0900

1000

2800

3

KQH

Lê Công Bá Duy

02-09-96

A

2349

0900

0950

0950

2800

ĐH Trần Quốc Tuấn (thi phía Bắc)

T

Trường

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng
điểm

1

LAH

Hoàng Nghĩa Bính

24-04-96

A

325

0850

0850

0900

2600

2

LAH

Dương Đức Khải

29-11-96

A

2193

0800

0800

0975

2575

ĐH Nguyễn Huệ (thi phía Bắc)

TT

Trường

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng
điểm

1

LBH

Lâm Hoàng Sang

01-06-96

A

2997

0900

0775

0875

2550

2

LBH

Lê Thanh Vân

12-09-96

A

4410

0775

0800

0950

2525

ĐH Chính trị (thi phía Bắc)

TT

Trường

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng
điểm

1

LCH

Nguyễn Văn Quang

09-11-96

A

668

0975

0725

0875

2575

2

LCH

Trần Văn Thăng

06-04-96

A

780

0725

0925

0925

2575

3

LCH

Đặng Tùng Lâm

20-03-96

A

1208

0725

0875

0950

2550

4

LCH

Trần Trọng Thái

01-03-96

C

1535

0875

0800

0800

2475

5

LCH

Phạm Đức Anh

05-01-95

C

58

0925

0800

0700

2425

Học viện Hậu cần (thi phía Bắc)

TT

Trường

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng
điểm

1

HEH

Bùi Hoàng Đạt

12-03-96

A

380

0900

0925

0875

2700

2

HEH

Phạm Anh Sơn

15-10-96

A

1352

0850

0850

0950

2650

3

HEH

Đỗ Phú Trung

08-12-96

A

1651

0800

0900

0950

2650

4

HEH

Đào Huy Quang

08-06-96

A

1232

0800

0875

0975

2650

Học viện Hậu cần (hệ dân sự, thi phía Bắc)

TT

Trường

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng
điểm

1

HFH

Nguyễn Thị Phương Lan

12-12-96

A

292

0800

0800

0825

2425

2

HFH

Hà Hà Lan

14-11-96

A

291

0800

0625

0825

2250

Sỹ quan phòng hóa (thi phía Bắc)

TT

Trường

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng
điểm

1

HGH

Đoàn Văn Nam

06-09-96

A

120

0900

0875

0925

2700

2

HGH

Nguyễn Duy Phong

22-08-96

A

138

0825

0875

0825

2525

3

HGH

Phạm Trí Hướng

08-12-96

A

99

0800

0850

0875

2525

Học viện Hải Quân (thi phía Bắc)

TT

Trường

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng
điểm

1

HQH

Hoàng Phú Đức

04-03-96

A

475

0800

0850

0975

2625

2

HQH

Hàn Văn Tuấn

03-05-96

A

1808

0900

0775

0950

2625

3

HQH

Phan Tài Tuệ

21-04-96

A

1867

0850

0850

0925

2625

4

HQH

Phạm Trung Đức

05-08-96

A

2213

0875

0825

0925

2625

5

HQH

Lê Văn Tài

01-03-95

A

1433

0900

0775

0900

2575

Học viện khoa học quân sự (hệ dân sự, thi phía Bắc)

TT

Trường

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng
điểm

1

DNH

Nguyễn Công Thùy Linh

15-03-96

D1

1349

0850

0600

0750

2200

2

DNH

Nguyễn Bích Hằng

02-09-96

D1

1284

0750

0600

0800

2150

3

DNH

Nguyễn Quốc Tuấn

08-06-96

D4

1571

0800

0575

0600

1975

4

DNH

Nguyễn Duy Trọng

02-02-92

D4

1570

0750

0575

0500

1825

Trường Sỹ quan đặc công (thi ở phía Bắc):

TT

Trường

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng
điểm

1

DCH

Ngụy Thế Việt

02-06-95

A

347

0675

0925

0900

2500

2

DCH

Nguyễn Minh Thành

12-04-96

A

262

0775

0850

0850

2475

Học viện Biên Phòng (thi ở phía Bắc):

TT

Trường

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng
điểm

1

BPH

Nguyễn Thái Anh

16-07-96

C

63

0800

0800

0850

2450

2

BPH

Phạm Công Tuấn

10-03-94

C

3806

0850

0800

0800

2450

3

BPH

Nguyễn Nhuận Hưng

12-12-95

C

2946

0850

0775

0800

2425

Học sinh đầu cấp tự tin chọn môn theo chương trình mới. Ảnh minh họa

Không bị động khi lựa chọn môn học theo Chương trình mới

GD&TĐ -  Với việc Lịch sử thành môn bắt buộc, quy định về lựa chọn môn học của học sinh (HS) cũng thay đổi. Không bị động trước tình huống này, các nhà trường đều cơ bản có sự chuẩn bị để cả học sinh và nhà trường đều sẵn sàng trước khi năm học mới bắt đầu.
Trẻ em tại huyện vùng sâu, vùng xa Gia Lai.

Gia Lai chú trọng phổ cập giáo dục, xoá mù chữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

GD&TĐ - Trong năm 2021, tổng số trẻ 6 tuổi huy động vào lớp 1 là 33.451/33.485, đạt tỉ lệ 99,9%. Để duy trì và nâng cao tỉ lệ phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Gia Lai đặc biệt chú trọng đối với vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Giáo viên Mỹ học cách sử dụng súng.

Giáo viên Mỹ học bắn súng để bảo vệ trường lớp

GD&TĐ -Sau hàng loạt vụ tấn công xả súng nhằm vào trường học tại Mỹ, nhiều giáo viên nước này đã đăng ký khóa đào tạo sử dụng súng. Tuy nhiên, các khóa học này đã vấp phải ý kiến trái chiều từ dư luận.
Tiết mục biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành”.

Xúc động Chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành 2022” tri ân cha mẹ mùa Vu Lan

Với nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu cùng các chia sẻ sâu lắng, giàu cảm xúc của các khách mời, Chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành” mùa Vu Lan 2022 đã truyền tải đến người xem thông điệp ý nghĩa về sự tri ân, lòng biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.
Học viên Trường Trung cấp nghề Hồng Ngự, Đồng Tháp trong giờ thực hành.

Nâng chất nguồn nhân lực từ đào tạo nghề

GD&TĐ - Đồng Tháp là địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long đi đầu trong công tác đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo nghề cho nguồn nhân lực tham gia xuất khẩu lao động tại nước ngoài.