Bồi dưỡng giáo viên đáp ứng đổi mới giáo dục

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị: Hiện nay, những quy định trong lĩnh vực giáo dục thay đổi liên tục làm cho giáo viên khó có thể tiếp thu hết và kịp thời trong thời gian ngắn; giáo dục tập trung xây dựng nội dung mới mà không đào tạo con người thì khó có thể áp dụng thành công nội dung mới đó.

Ảnh minh họa: Ảnh:INT
Ảnh minh họa: Ảnh:INT

Việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng đổi mới giáo dục, Bộ GD&ĐT cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, trong những năm qua, ngành Giáo dục đã chú trọng xây dựng kế hoạch, xác định và triển khai các nhiệm vụ và nhóm giải pháp tổng thể, đồng bộ theo lộ trình cụ thể để từng bước nâng cao chất lượng GD-ĐT.

Bộ GD&ĐT đã và đang tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu như: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GD-ĐT trong cả nước. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp (trong đó có triển khai chuẩn nghề nghiệp; tăng cường công tác bồi dưỡng cho đội ngũ; rà soát, đề xuất các giải pháp khắc phục những bất cập về chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý…).

Thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông gắn với định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông. Đổi mới công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Trong đó, Bộ GD&ĐT đặc biệt chú trọng việc đào tạo ở các trường sư phạm và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên nhằm đáp ứng việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông.

Để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GD&ĐT đã ban hành kế hoạch tập huấn 4 đối tượng: Giáo viên phổ thông, hiệu trưởng, cán bộ quản lý sở/phòng GD&ĐT, giảng viên sư phạm. Trong năm 2019, nội dung tập huấn tập trung vào hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; bảo đảm cho các đối tượng hiểu rõ về chương trình và vai trò, trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện chương trình.

Phương thức tập huấn được thực hiện kết hợp giữa tập huấn qua mạng và tập huấn trực tiếp; tập trung khai thác, kế thừa, phát huy có hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực đã được triển khai thành công trong những năm qua thông qua các “Bài học minh họa” để tăng cường năng lực thực hiện cho cán bộ quản lý, giáo viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Chuẩn bị cho thời mới

GD&TĐ - Vào cùng thời điểm, EU và NATO đều phải xử lý việc bố trí nhân sự cho những vị trí lãnh đạo quyền lực nhất của liên minh.