Bộ VH-TT&DL trả lời việc thu hồi đất trong vùng lõi Thành nhà Hồ

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL trả lời ý kiến của cử tri tỉnh Thanh Hóa liên quan đến việc thu hồi đất nông nghiệp trong vùng lõi di sản Thành nhà Hồ.
Bộ VH-TT&DL trả lời việc thu hồi đất trong vùng lõi Thành nhà Hồ

Ngày 15/3, thông tin từ Bộ VH-TT&DL cho biết, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã có công văn trả lời cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 2081/BDN với 5 nội dung.

Trong đó, nội dung thứ 3 đề nghị xem xét thu hồi diện tích đất nông nghiệp trong vùng lõi sau khi thực hiện khảo cổ di sản Thành nhà Hồ.

Về nội dung thứ 3, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL cho biết, việc tiến hành khai quật khảo cổ khu vực lõi di sản Thế giới Thành nhà Hồ được thực hiện theo Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 12/8/2015.

Căn cứ Quyết định số 1316/QĐ-TTg, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện các dự án khai quật khảo cổ và có phương án giải tỏa đền bù phù hợp yêu cầu bảo vệ di tích, đáp ứng nhu cầu của nhân dân đang sinh sống trong khu vực di sản. Đồng thời, tiến hành cắm mốc giới di tích, thực hiện lộ trình thu hồi đất các dự án đầu tư.