Bến Tre: Dự kiến lượng giáo viên được đào tạo cao học trong 5 năm

GD&TĐ - UBND tỉnh Bến Tre dự kiến đào tạo cao học giáo viên cho các cấp học hàng năm giai đoạn 2016 - 2020.
Bến Tre: Dự kiến lượng giáo viên được đào tạo cao học trong 5 năm

Theo đó, năm năm 2016: 87 chỉ tiêu; năm 2017: 97 chỉ tiêu; năm 2018: 95 chỉ tiêu; năm 2019: 78 chỉ tiêu; năm 2020: 70 chỉ tiêu. Tổng cộng 5 năm là 427 chỉ tiêu.

Dự kiến đào tạo giáo dục quốc phòng (văn bằng 2): 50 chỉ tiêu.

Cùng với đào tạo nâng cao, Bến Tre thực hiện tốt các hoạt động bồi dưỡng, kiểm tra chuyên môn và nhận xét đánh giá giáo viên hàng năm theo quy định.

Thực hiện bồi dưỡng xuyên theo định hướng chuẩn nghề nghiệp bao gồm bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức người thầy; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; năng lực tiếp cận hoạt động chính trị, xã hội; năng lực phát triển nghề nghiệp; bồi dưỡng những kiến thức kỹ năng cần thiết để đáp ứng được yêu cầu của từng cấp học, năm học, giai đoạn.

Thực hiện phương thức đa dạng hóa các phương thức bồi dưỡng, trong đó coi trọng việc tự bồi dưỡng tại tổ chuyên môn. Có thể bồi dưỡng ngay tại trường, bồi dưỡng theo cụm trường, bồi dưỡng bằng các hoạt động có tính xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin trong bồi dưỡng.

Đồng thời Sở GD&ĐT phối hợp ký kết hợp đồng với các trường sư phạm để tập trung bồi dưỡng những nội dung quan trọng, cần thiết.

Ban chấp hành Đoàn Trường THPT TP Cao Lãnh, Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022 - 2023.

Thanh xuân bên Đoàn

GD&TĐ - Thanh xuân của tôi càng tươi đẹp hơn bởi những chuỗi ngày gắn bó bên Đoàn.