Thế giới

Trung Quốc: Khuyến khích tư nhân đầu tư vào giáo dục

Trung Quốc: Khuyến khích tư nhân đầu tư vào giáo dục

GD&TĐ - Các trường đại học tư nhân, trường nghề và cơ sở GD trực tuyến được coi là lĩnh vực đầu tư có thể sinh lời lớn khi mà Trung Quốc công bố Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 – trong đó tập trung thu hẹp khoảng cách trình độ học vấn giữa khu vực nông thôn và thành thị.