Chính sách

Giáo viên ký hợp đồng dài hạn 3 năm, khi trúng tuyển viên chức có được miễn tập sự?

Giáo viên ký hợp đồng dài hạn 3 năm, khi trúng tuyển viên chức có được miễn tập sự?

GD&TĐ - Vợ tôi là giáo viên mầm non ở Bắc Giang trúng tuyển viên chức và được hưởng chế độ từ tháng 1/2016. Trước đó vợ tôi được Phòng GD&ĐT ký hợp đồng dài hạn và đóng bảo hiểm bắt buộc đã 3 năm. Vợ tôi có phải tập sự và có được tính số năm đã đóng bảo hiểm để nâng bậc lương không? - Tạ Văn Quang ( quangloan***@gmail.com).