Chính sách

Không hoàn thành nhiệm vụ có phải tinh giản biên chế không?

Không hoàn thành nhiệm vụ có phải tinh giản biên chế không?

GD&TĐ - Hỏi: Xin hỏi chuyên mục, nếu năm học 2016-2017, tôi nhận không hoàn thành nhiệm vụ thì có được nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ tinh giản biên chế của Nghị định số: 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 hay không? – Nguyễn Thị Liên (nguyenlien***@gmail.com).