Chính sách

Cách tính trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước sạch

Cách tính trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước sạch

GD&TĐ - Hỏi: Nhà nước có hướng dẫn chi tiết về tiền trợ cấp mua nước ngọt đối với giáo viên vùng đặc biệt khó khăn hay không? Ở trường tôi việc này làm không thống nhất nên nảy sinh những bất cập. Mong Tòa soạn giải thích giúp? - Nguyễn Thị Thu (nguyenthu***@gmail.com).