Yoona (SNSD) ngọt ngào như công chúa trên thảm đỏ Cannes 2024
Yoona (SNSD) ngọt ngào như công chúa trên thảm đỏ Cannes 2024
Yoona (SNSD) ngọt ngào như công chúa trên thảm đỏ Cannes 2024
Yoona (SNSD) ngọt ngào như công chúa trên thảm đỏ Cannes 2024
Yoona (SNSD) ngọt ngào như công chúa trên thảm đỏ Cannes 2024
Yoona (SNSD) ngọt ngào như công chúa trên thảm đỏ Cannes 2024
Yoona (SNSD) ngọt ngào như công chúa trên thảm đỏ Cannes 2024
Yoona (SNSD) ngọt ngào như công chúa trên thảm đỏ Cannes 2024
Yoona (SNSD) ngọt ngào như công chúa trên thảm đỏ Cannes 2024
Yoona (SNSD) ngọt ngào như công chúa trên thảm đỏ Cannes 2024
Yoona (SNSD) ngọt ngào như công chúa trên thảm đỏ Cannes 2024Yoona (SNSD) ngọt ngào như công chúa trên thảm đỏ Cannes 2024Yoona (SNSD) ngọt ngào như công chúa trên thảm đỏ Cannes 2024Yoona (SNSD) ngọt ngào như công chúa trên thảm đỏ Cannes 2024Yoona (SNSD) ngọt ngào như công chúa trên thảm đỏ Cannes 2024Yoona (SNSD) ngọt ngào như công chúa trên thảm đỏ Cannes 2024Yoona (SNSD) ngọt ngào như công chúa trên thảm đỏ Cannes 2024Yoona (SNSD) ngọt ngào như công chúa trên thảm đỏ Cannes 2024Yoona (SNSD) ngọt ngào như công chúa trên thảm đỏ Cannes 2024Yoona (SNSD) ngọt ngào như công chúa trên thảm đỏ Cannes 2024

Yoona (SNSD) ngọt ngào như công chúa trên thảm đỏ Cannes 2024

GD&TĐ - Trong bộ váy màu hồng bồng bềnh, thướt tha, Yoona tỏa sáng như một nàng công chúa ngọt ngào, nữ tính khi sải bước trên thảm đỏ Cannes 2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ