Tình cũ Taylor Swift hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Cannes 2024
Tình cũ Taylor Swift hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Cannes 2024
Tình cũ Taylor Swift hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Cannes 2024
Tình cũ Taylor Swift hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Cannes 2024
Tình cũ Taylor Swift hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Cannes 2024
Tình cũ Taylor Swift hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Cannes 2024
Tình cũ Taylor Swift hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Cannes 2024
Tình cũ Taylor Swift hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Cannes 2024
Tình cũ Taylor Swift hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Cannes 2024
Tình cũ Taylor Swift hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Cannes 2024
Tình cũ Taylor Swift hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Cannes 2024Tình cũ Taylor Swift hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Cannes 2024Tình cũ Taylor Swift hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Cannes 2024Tình cũ Taylor Swift hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Cannes 2024Tình cũ Taylor Swift hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Cannes 2024Tình cũ Taylor Swift hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Cannes 2024Tình cũ Taylor Swift hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Cannes 2024Tình cũ Taylor Swift hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Cannes 2024Tình cũ Taylor Swift hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Cannes 2024Tình cũ Taylor Swift hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Cannes 2024

Tình cũ Taylor Swift hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ Cannes 2024

GD&TĐ - Cannes 2024 thu hút sự tham dự của đông đảo ngôi sao nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới. Sự kiện còn có sự tham gia của bạn trai cũ Taylor Swift.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ