Yêu cầu nhà trường tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh lớp 12 thi THPT quốc gia

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, của lớp để làm tốt công tác tư vấn giúp học sinh đăng ký dự thi đúng khả năng, trình độ và nguyện vọng của bản thân.

Kịp thời kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ, kịp thời hồ sơ cá nhân của học sinh đang học lớp 12 theo quy định.

Tổ chức phổ biến, học tập quy chế thi THPT quốc gia cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh lớp 12 dự thi để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh làm nhiệm vụ coi thi và dự thi chấp hành nghiêm túc Quy chế thi.

Các trường cũng được yêu cầu tích cực, chủ động và phối họp chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 an toàn, đúng quy chế, đạt kết quả.

Ảnh minh họa ITN.

Loại bỏ sức ì

GD&TĐ - Chỉ khi nào thầy cô nhận thức đúng đắn về đổi mới kiểm tra, đánh giá..., hoạt động này mới trở thành lực đẩy nâng cao chất lượng dạy học.