Yên Bái: Đầu tư gần 50 nghìn USD làm thư viện phù hợp với tâm lý HS tiểu học

GD&TĐ - Dự án “Chương trình Thư viện thân thiện trường tiểu học tại tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2024-2027” do Tổ chức Tổ chức Room to Read (RtR)/Hoa Kỳ tài trợ.

Ngày 11/6/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái và tổ chức Room to Read tổ chức Hội nghị ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án “Chương trình Thư viện thân thiện trường tiểu học tại tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2024-2027”.
Ngày 11/6/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái và tổ chức Room to Read tổ chức Hội nghị ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án “Chương trình Thư viện thân thiện trường tiểu học tại tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2024-2027”.

Mục tiêu của Dự án đến năm 2027, tất cả thư viện thuộc dự án được thay đổi về hình thức, hoạt động, phù hợp với tâm lý học sinh tiểu học (Bố trí, sắp xếp tài liệu; trang trí phòng đọc, các góc hoạt động năng khiếu,...).

Phòng đọc được sắp xếp cho từ 25 đến 30 học sinh cùng đọc và hoạt động, đáp ứng tiêu chuẩn thư viện thân thiện. Cán bộ quản lý nhà trường, giáo viên, nhân viên thư viện, cha mẹ học sinh, học sinh được tập huấn về năng lực quản lý, tổ chức hoạt động của thư viện nhà trường.

Dự án đã được Sở GD&ĐT Yên Bái và tổ chức Room to Read tổ chức Hội nghị ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án “Chương trình Thư viện thân thiện trường tiểu học tại tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2024-2027” ngày 11/6/2024.

Có 7 trường trên địa bàn 2 huyện Văn Yên và Yên Bình được thụ hưởng dự án trên.

Dự án “Chương trình Thư viện thân thiện trường tiểu học tại tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2024-2027” sẽ được triển khai tại 7 trường với tổng kinh phí 48.598 USD tương đương hơn 1,2 tỉ VND.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ