Xây dựng mô hình trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV

GD&TĐ - Sáng nay, (13/9) tại Đà Nẵng, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh, Sinh viên (Bộ GD&ĐT) tổ chức Hội thảo bàn về giải pháp xây dựng, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HS, SV.
Hội thảo đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình phối hợp nhà trường – gia đình – xã hội và Mô hình Câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV.
Hội thảo đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình phối hợp nhà trường – gia đình – xã hội và Mô hình Câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV.

Hơn 30 báo cáo tham luận tại Hội thảo đến từ các Sở GD&ĐT, trường ĐH, các nhà nghiên cứu, chuyên gia giáo dục… tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Nghiên cứu lý luận để định hình mô hình nhà trường – gia đình – xã hội trong việc giáo dục đạo đức lối sống HS; từ đó đề xuất mô hình, tiêu chí đánh giá và giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HS và mô hình phối hợp nhà trường – gia đình – xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho SV.

Thực tiễn vận hành mô hình nhà trường – gia đình – xã hội thông qua khảo sát diện rộng đối với 7 tỉnh, thành phố đại diện cho 7 vùng kinh tế của cả nước cũng được phân tích thấu đáo, cho thấy một số bất cập căn bản của thực trạng phối hợp nhà trường – gia đình – xã hội hiện nay trong việc giáo dục đạo đức, lối sống HSSV.

Một số báo cáo đề cập đến các mô hình mang tính nổi bật, điển hình được các Sở GD&ĐT lựa chọn từ cấp tiểu học đến cấp trung cấp dựa trên sự đa dạng của các loại hình trường đến từ các vùng khác nhau trên cả nước như Cao Bằng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Trà Vinh… và các loại hình khác nhau như trường phổ thông dân tộc nội trú, trường liên cấp, trường chuyên ở các địa phương.

Đặc biệt ở bậc ĐH, CĐ có đa dạng các mô hình từ ĐH đào tạo chuyên ngành đến các trường ĐH đa ngành, ĐH đa vùng đặc trưng cho cả nước như ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng, ĐH Thái Nguyên; các trường Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, Bách khoa Hà Nội, Ngoại thương… Đây là những mô hình điển hình trong đạo đức, lối sống cho HSSV, nhất là công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống hiện nay.

Ngoài phiên chung, Hội thảo còn chia làm hai phiên thảo luận với các nhóm vấn đề: Thực trạng của công tác phối hợp hiện nay và đề xuất hoàn thiện mô hình phối hợp nhà trường – gia đình – xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống HSSV trong thời gian tới; Cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả tổ chức hoạt động của mô hình phối hợp nhà trường – gia đình – xã hội và Mô hình Câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV cũng như các giải pháp để nhân rộng mô hình nói trên.

Hội thảo do Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Ban chủ nhiệm Đề tài KHGD/16.20.ĐT. 024 thuộc Chương trình khoa học giáo dục cấp nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 phối hợp tổ chức.