Vĩnh Phúc qui định điểm sàn tuyển sinh vào lớp 10

GD&TĐ - UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định về phương thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS, THPT, GDTX cấp THPT năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc qui định điểm sàn tuyển sinh vào lớp 10

Theo đó, lớp 6 tuyển sinh bằng xét tuyển. Đối tượng dự tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học và trong độ tuổi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Với tuyển sinh vào lớp 10, thực hiện tuyển thẳng vào học THPT, GDTX cấp THPT với các học sinh đã tốt nghiệp THCS, trong độ tuổỉ quy định, thuộc một trong các trường hợp sau:

Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; học sinh là người dân tộc rất ít người; học sinh khuyết tật; học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

Xét tuyển vào học THPT, GDTX cấp THPT bằng kết quả học tập ở cấp THCS: Áp dụng đối với các học sinh đã tốt nghiệp THCS, trong độ tuổi qui định, thuộc các đội tuyển cùa tỉnh tham gia các cuộc thi văn hóa, văn nghệ thể thao do Bộ GD&ĐT hoặc Bộ GD&ĐT phối hợp với các Bộ, ngành trung ương khác tổ chức từ học kỳ II lớp 9 năm học 2016-2Q17.

Thi tuyển: Áp dụng cho học sinh đã tốt nghiệp THCS, trong độ tuổi qui định, không thuộc các đối tượng nêu trên, có nguyện vọng học chương trình THPT tại các trường THPT công lập (THPT, THPT chuyên, Trường dân tộc nội trú), chương trình GDTX cấp THPT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Học sinh dự tuyển vào học chương trình GDTX cấp THPT phải dự thi tại một Hội đồng thi do trường THPT tổ chức để lấy kết quả thi xét tuyển vào cơ sở giáo dục dạy chương trình GDTX cấp THPT.

Để đảm bảo chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 và thực hiện tốt kế hoạch phân luồng học sinh sau THCS, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT qui định điểm sàn tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo từng đơn vị huyện/thị xã/thành phố và điểm sàn chung cho học sinh học chương trình GDTX cấp THPT.

Giao Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS, THPT và GDTX cấp THPT năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh theo đúng các qui định hiện hành, lưu ý:

Có phương án tuyển sinh đặc thù cho các trường THCS chất lượng cao để đảm bảo chất lượng học sinh.

Khi giao chi tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cho các trường THPT phải đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu 30% phân luồng cho học sinh sau THCS trên địa bàn toàn tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ