Việc xếp lương, miễn tập sự khi tuyển dụng công chức

Bà Vũ Thị Anh Thư (vtathu.qni@...) trúng tuyển vào công chức từ ngày 1/7/2013. Khi đó bà Thư đã có bằng thạc sĩ và được xếp lương vào bậc 2/9, hưởng 85% lương tập sự với hệ số 2,67.
Ảnh có tính chất minh hoạ/Internet
Ảnh có tính chất minh hoạ/Internet

Từ tháng 4/2008 đến tháng 4/2013, bà Thư có thời gian công tác và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Ngày 16/7/2014, bà Thư nhận được quyết định của cơ quan về việc sửa đổi quyết định tuyển dụng công chức, theo đó bà được miễn chế độ tập sự và được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên từ ngày 1/7/2013, xếp bậc 2/9 hệ số lương 2,67 và thời gian xét nâng lương lần sau tính từ ngày 1/4/2012.

Hiện tại bà Thư đang được hưởng lương bậc 2/9 với hệ số 2,67. Bà Thư hỏi, nếu xét thêm thâm niên đóng BHXH và bằng cấp thì việc xếp lương cho bà đã thỏa đáng chưa? Bà Thư có được truy lĩnh số tiền 15% lương của 1 năm đã nhận lương tập sự không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Thư như sau:

Ngày 30/12/2010, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Điểm a, khoản 1, Điều 11 Thông tư này quy định việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng như sau:

Trường hợp đang được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định được bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống thì, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định xếp ngạch, bậc lương theo thẩm quyền và theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Tại điểm c, khoản 3, Mục II, Thông tư số 79/2005/TT-BNV quy định, khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch. 

Trường hợp chuyển công tác mà công việc mới phù hợp với ngạch đang giữ, thì cơ quan, đơn vị mới tiếp tục trả lương (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch đang giữ) theo giấy thôi trả lương của cơ quan, đơn vị cũ.

Trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự

Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định, người được tuyển dụng được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

Đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng (12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C; 6 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D)

Trong thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc (quy định nêu trên), người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng.

Trường hợp bà Vũ Thị Anh Thư trúng tuyển công chức từ ngày 1/7/2013. khi trúng tuyển có trình độ đào tạo thạc sĩ, được xếp vào bậc 2/9 hưởng lương tập sự với 85% của hệ số 2,67.

Xét thấy trước khi được tuyển dụng, bà Thư đã có thời gian công tác, có đóng BHXH ở đơn vị cũ là 5 năm (từ tháng 4/2008 đến tháng 4/2013), cho nên cơ quan đã ra Quyết định sửa đổi Quyết định tuyển dụng công chức, theo đó bà Thư được miễn chế độ tập sự, bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên từ ngày 1/7/2013, xếp bậc 2/9 hệ số lương 2,67 và thời gian xét nâng lương lần sau tính từ ngày 1/4/2012.

Mặc dù bà Thư không nêu cụ thể diễn biến tiền lương có đóng BHXH ở đơn vị cũ trước khi được tuyển dụngcông chức, nhưng qua thông tin bà cung cấp có đủ cơ sở để nhận định diễn biến tiền lương của bà Thư ở đơn vị cũ như sau:

- Từ tháng 4/2008 - tháng 4/2009: Thực hiện chế độ tập sự với mức lương 85% của bậc 1/9 ngạch chuyên viên hệ số 2,34 (phù hợp với trình độ đào tạo khi tuyển dụng là đại học).

- Tháng 4/2009: Hoàn thành chế độ tập sự được hưởng 100% lương bậc 1/9 ngạch chuyên viên, hệ số 2,34.

- Từ ngày 1/4/2012 đến ngày 1/7/2013: Được nâng bậc, hưởng lương bậc 2/9, hệ số 2,67.

Từ diễn biến tiền lương, có đóng BHXH bắt buộc của bà Thư nêu trên tại đơn vị cũ, ngày 16/7/2014 cơ quan ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định tuyển dụng công chức ngày 1/7/2013 , theo đó bà Thư được miễn chế độ tập sự và bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên từ ngày 1/7/2013 xếp bậc 2/9 hệ số lương 2,67 và thời gian xét nâng lương lần sau tính từ ngày 1/4/2012 là đúng với quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 11 Thông tư số 13/2010/TT-BNV; điểm c, khoản 3, Mục II, Thông tư số 79/2005/TT-BNV và khoản 1, Điều 12 Thông tư số 13/2010/TT-BNV; khoản 1 Điều 22 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

Căn cứ Quyết định ngày 16/7/2014 của cơ quan, do được miễn chế độ tập sự nên bà Thư sẽ được truy lĩnh 15% số tiền lương bậc 2/9 hệ số 2,67 của 12 tháng đã hưởng lương tập sự. Do thời gian xét nâng lương lần sau tính từ ngày 1/4/2012, cho nên đến ngày 1/4/2015 bà Thư sẽ đủ thời hạn xét nâng bậc lương thường xuyên lên bậc 3/9 hệ số 3,00.

Theo Chinhphu
Nếu không có lớp mạ, kim loại như sắt, thép rất dễ bị gỉ sét và nhanh hỏng hóc.

Lớp mạ an toàn chống ăn mòn thép

GD&TĐ - TS Phạm Thị Năm và cộng sự vừa bảo vệ nghiệm thu xuất sắc đề tài 'Nghiên cứu chế tạo hệ bảo vệ đa lớp cho thép trên cơ sở kẽm và hợp kim kẽm'.
Học sinh Trường tiểu học số 1 Quài Nưa quyên góp hỗ trợ học sinh nghèo. Ảnh NT.

Đồng hành với trò nghèo đến trường

GD&TĐ - Nhiều trường học đóng trên địa bàn đặc biệt khó khăn nhưng nhà trường luôn cố gắng bằng những hình thức khác nhau để hỗ trợ học sinh nghèo.