rssheader

06/03/2021

Khám phá 6 bảo bối có sức hủy diệt trong Tây Du Ký

13/11/2019, 00:17 GMT+07 | Văn hóa
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Trong hành trình sang Tây Thiên thỉnh kinh đầy chông gai của thầy trò Đường Tăng, những món bảo bối thần kỳ, với sức mạnh kinh hoàng đã làm cho chuyến đi thêm khó khăn hơn. Có những món bảo bối làm Tôn Ngộ Không khốn khổ và thương tích đầy mình.

1. Quạt ba tiêu

Là quạt gió tiên của Thiết Tiến công chúa còn gọi là Bà La Sát. Thái Thượng Lão Quân cũng có một cái là quạt lửa [3]. Quạt Ba Tiêu sanh tại núi Côn Luân, từ thuở khai thiên lập địa.

Quạt có thể quạt một cái thì lửa tắt, quạt hai cái thì sanh gió, quạt ba cái thì mưa xuống. Khi quạt nhằm con người bay tới năm mươi bốn ngàn dặm mới ngừng. Có thể biến to thu nhỏ. Tôn Ngộ Không đã dùng Định Phong Đơn do Linh Cát Bồ Tát ban cho để khắc chế Quạt Ba Tiêu.

2. Kim Cang Trát

Kim Cang Trát còn có tên Kim Cang sào. Kim Cang Trát là một chiếc vòng hộ thân của Thái Thượng Lão Quân. Có chức năng không kị ngũ hành, có thể thâu mọi bảo vật. Khi Tôn Ngộ Không đang đánh với Nhị Lang thần Dương Tiễn, Thái Thượng Lão Quân đã ném Kim Cang Trát trúng đầu của Ngộ Không làm cho con Khỉ té nhào chết giấc nên mới bị bắt.

Con Thanh ngưu của Thái Thượng Lão Quân đã đánh cắp Kim Cang Trát xuống trần hóa làm yêu tinh Ðộc Giác Tỉ đã dùng chiếc vòng này để thâu gậy Như Ý của Ngộ Không, vũ khí của thiên binh thiên tướng, lửa của Hỏa Ðức tinh quân, nước của Thủy Ðức tinh quân, hột kim đơn sa của Phật.

Tuy thần thông là vậy nhưng Kim Cang Trát kị quạt Ba Tiêu. Thái Thượng Lão Quân đã dùng quạt Ba Tiêu để thâu lại Kim Cang Trát.

3. Hồ lô Tử Kim & Bình Ngọc Tịnh

Hồ lô Tử Kim & Bình Ngọc Tịnh là hai món bảo bối được Thái Thượng Lão Quân lấy ở núi Côn Lôn. Hai món bảo bối này có thể hút và đựng cả vạn người. Các món này được dùng để đựng tiên đơn và đựng nước. Ngân Giác Đại Vương và Kim Giác Đại Vương đã lấy trộm nó xuống là làm yêu quái.

4. Dây thừng Hoàng Kim

Dây thừng Hoàng Kim là thắt lưng của Thái Thượng Lão Quân, có thể tự động thắt lại nhưng muốn tháo ra phải có thần chú, do đó khi Ngân Giác Đại Vương và Kim Giác Đại Vương đem nó xuống trần gian đã có lợi ích khi bắt Tôn Ngộ Không.

5. Chụp vàng

Chụp Vàng là bảo bối của Phật Di Lặc, nó bị đệ tử của ông là Hoàng Mi mang xuống trần gian làm bảo vật, nó có thể nhốt người và làm tan chảy trong vài canh giờ. Tôn Ngộ Không đã rất khó khăn để thoát khỏi cái chụp này.

6. Túi Nhân Chủng

Túi Nhân Chủng cũng là một bảo vật của Phật Di Lặc, bị đệ tử của ông là Hoàng Mi mang xuống trần gian làm bảo vật, nó có thể hút rất nhiều người. Nhị Thập Bát Tú đã từng bị bắt.

Theo doanhnghiepvn.vn
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm