Ukraine thu giữ xe tăng T-90M để thay thế chiếc Challenger 2 bị phá hủy?
Ukraine thu giữ xe tăng T-90M để thay thế chiếc Challenger 2 bị phá hủy?
Ukraine thu giữ xe tăng T-90M để thay thế chiếc Challenger 2 bị phá hủy?
Ukraine thu giữ xe tăng T-90M để thay thế chiếc Challenger 2 bị phá hủy?
Ukraine thu giữ xe tăng T-90M để thay thế chiếc Challenger 2 bị phá hủy?
Ukraine thu giữ xe tăng T-90M để thay thế chiếc Challenger 2 bị phá hủy?
Ukraine thu giữ xe tăng T-90M để thay thế chiếc Challenger 2 bị phá hủy?
Ukraine thu giữ xe tăng T-90M để thay thế chiếc Challenger 2 bị phá hủy?
Ukraine thu giữ xe tăng T-90M để thay thế chiếc Challenger 2 bị phá hủy?Ukraine thu giữ xe tăng T-90M để thay thế chiếc Challenger 2 bị phá hủy?Ukraine thu giữ xe tăng T-90M để thay thế chiếc Challenger 2 bị phá hủy?Ukraine thu giữ xe tăng T-90M để thay thế chiếc Challenger 2 bị phá hủy?Ukraine thu giữ xe tăng T-90M để thay thế chiếc Challenger 2 bị phá hủy?Ukraine thu giữ xe tăng T-90M để thay thế chiếc Challenger 2 bị phá hủy?Ukraine thu giữ xe tăng T-90M để thay thế chiếc Challenger 2 bị phá hủy?Ukraine thu giữ xe tăng T-90M để thay thế chiếc Challenger 2 bị phá hủy?9

Ukraine thu giữ xe tăng T-90M để thay thế chiếc Challenger 2 bị phá hủy?

GD&TĐ - Sau khi mất xe tăng Challenger 2 tại Zaporozhye, Quân đội Ukraine đã được bù đắp bằng một chiếc T-90M Proryv tối tân.
Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc phản công trong mùa đông.

Lời thề của ông Zelensky bị nghi ngờ

GD&TĐ - Theo Tổng thống Zelensky, Kiev sẽ tiếp tục cuộc phản công vào mùa thu và suốt mùa đông. Nhưng Ukraine có đủ nguồn lực cho việc đó không?