Từ 1/8, lãi suất tiền Việt Nam duy trì ở mức 7% năm

Từ 1/8, lãi suất tiền Việt Nam duy trì ở mức 7% năm
Từ 1/8, lãi suất tiền Việt Nam duy trì ở mức 7% năm ảnh 1
Lãi suất cấp vốn là 7%/năm

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành quyết định tiếp tục áp dụng mức lãi suất cơ bản bằng tiền Việt Nam là 7%/năm.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng công bố một số mức lãi suất áp dụng từ ngày 1/8 tới, cụ thể như sau: Lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 7%/năm; lãi suất tái chiết khấu của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN Việt Nam đối với các Ngân hàng là 7%/năm.

Quang Anh

Ảnh minh họa/INT

Có truy được đến cùng?

GD&TĐ - Hết chuyện lừa học sinh cấp cứu, giờ đến thông báo nợ tiền hàng. Không biết bọn ma cô sẽ chuyển sang trò gì nữa với các em 'đầu xanh tuổi trẻ' đây?