Từ 1/8, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng trên toàn quốc

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.
Dự án bỏ hoang cũng sẽ nằm trong danh mục toàn quốc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng
Dự án bỏ hoang cũng sẽ nằm trong danh mục toàn quốc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên phạm vi cả nước.

Mục đích nhằm đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất của các cấp trong 5 năm qua.

Thông qua đó, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Đồng thời làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 - 2030 và là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển KT - XH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Thời điểm triển khai thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 1/8/2019.Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/1/2020; cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 1/3/2020; cấp tỉnh hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/4/2020; cả nước trước ngày 16/6/2020.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoàn thành và gửi kết quả cho UBND cấp tỉnh trước ngày 16/1/2020 để tổng hợp, báo cáo; gửi kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16/4/2020.

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng nhẹ

GD&TĐ - Giá vàng trong nước (7/6) giữ chiều ổn định, với giá vàng JSC hiện ở mức 67,00 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới tiếp tục tăng nhẹ.