Trường hợp nào con của người có công được miễn học phí?

Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Hiền học năm thứ 3 trường Đại học Tài chính - Marketing. Bố của sinh viên Hiền tham gia kháng chiến từ năm 1958 và được trao tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba. 
Trường hợp nào con của người có công được miễn học phí?

Sinh viên Hiền đã làm hồ sơ đề nghị miễn học phí nhưng không được nhà trường chấp nhận. Vậy, sinh viên Hiền có thuộc đối tượng được miễn học phí không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Căn cứ Điều 32, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 thì bố của sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Hiền là đối tượng người có công với cách mạng. 

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của liên bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 74/2013/NĐ-CP chỉ quy định các đối tượng người có công cụ thể như sau mới được hưởng chế độ miễn giảm học phí:

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh.

- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến trước ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của Thương binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Căn cứ vào quy định trên thì sinh viên Hiền không nằm trong đối tượng được hưởng chế độ miễn, giảm học phí.

Theo Cổng thông tin Điện tử Chính phủ
ThS Nguyễn Trọng Minh - Giám đốc Công ty CP Công nghệ GRAC giới thiệu về công nghệ tại hội thảo.

Quản lý rác thải bằng công nghệ số

GD&TĐ - Thay vì quản lý và thu gom rác cách truyền thống, có thể ứng dụng CN 4.0 xây dựng mạng lưới quản lý và thanh toán online bằng phần mềm Grac.