Các phương thức xét tuyển của Trường ĐH Khoa học tự nhiên gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh ĐH chính quy năm 2020 của Bộ GD&ĐT khoảng 4% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.

Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TP.HCM từ 10 - 20% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT từ 15 - 55% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành.

Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức năm từ 30 - 60% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành

Phương thức 5: Tối đa 1% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành, gồm hai đối tượng là thí sinh người Việt Nam học trường nước ngoài tại Việt Nam và thí sinh người nước ngoài học THPT tại nước ngoài.

Các ngành tuyển sinh năm 2021:

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) tuyển sinh theo 5 phương thức ảnh 1