Trường ĐH Duy Tân ký kết hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Trường ĐH Duy Tân ký kết hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao. 
Trường ĐH Duy Tân ký kết hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.
Trường ĐH Duy Tân ký kết hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ.

Ngày 4/1, tại Đà Nẵng, Trường ĐH Duy Tân tổ chức Lễ ký kết hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ.

Theo đó, hai bên đơn vị cùng thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều nội dung liên quan đến khoa học và công nghệ như: tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nghiên cứu các lĩnh vực mang tính ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao,các công nghệ chủ chốt liên quan đến cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nghiên cứu phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương; các sáng chế, giải pháp hữu ích ứng dụng vào thực tiễn đời sống, sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, chuyển giao kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, các sáng chế, giải pháp hữu ích được bảo hộ, các công nghệ chủ chốt của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến các đối tượng áp dụng tại thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung...

Đặc biệt, Trường ĐH Duy Tân và Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ sẽ cùng hoàn thiện Đề án thành lập Sàn giao dịch công nghệ, Đề án đào tạo nguồn kỹ thuật viên công nghệ cao, Tập san Khoa học và Công nghệ vùng và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm phục vụ hiệu quả quá trình nghiên cứu, học tập và ứng dụng khoa học và công nghệ vào đời sống và sản xuất.

Nhà trường và Sở sẽ hợp tác liên kết đào tạo, tập huấn chuyên sâu về nguồn nhân lực cho ngành khoa học và công nghệ. Liên kết phát triển quan hệ hợp tác trong và ngoài nước, kêu gọi và khai thác các nguồn vốn từ các chương trình cấp trung ương và chương trình khác đầu tư cho các dự án về khoa học và công nghệ.