Trường Đại học Vinh: Hội thảo đưa quan điểm Đại hội Đảng vào giảng dạy

GD&TĐ - Sáng 14/11, Trường Đại học Vinh đã tổ chức hội thảo “Vận dụng quan điểm, đường lối Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học”.
Toàn cảnh Hội thảo do Trường Đại học Vinh tổ chức
Toàn cảnh Hội thảo do Trường Đại học Vinh tổ chức

Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến ở 3 điểm cầu Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Hồng Đức và Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Quảng Bình.

Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 35 năm thành lập Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh (1986 - 2021) và chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trường Đại học Vinh: Hội thảo đưa quan điểm Đại hội Đảng vào giảng dạy ảnh 1
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Hiện nay, việc giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị, khoa học Mác - Lênin trong các trường đại học có vai trò, tầm quan trọng to lớn. Không chỉ trang bị cho sinh viên kiến thức, các môn học này còn góp phần hình thành, bồi dưỡng thế giới quan và phương pháp luận khoa học, định hướng suy nghĩ, hành động và hoàn thiện nhân cách.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh khẳng định, trong Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay, công tác giảng dạy, nghiên cứu giáo dục chính trị, khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng. 

Trường Đại học Vinh: Hội thảo đưa quan điểm Đại hội Đảng vào giảng dạy ảnh 2

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu khai mạc.

“Việc vận dụng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy các môn Lý luận chính trị, khoa học Mác - Lênin tại Trường Đại học Vinh có ảnh hưởng lớn đối với sự tồn tại, phát triển của Khoa Giáo dục Chính trị. Hội thảo khoa học của khoa Giáo dục Chính trị được tổ chức có ý nghĩa thiết thực cả về mặt lý luận và thực tiễn” GS.TS. Nguyễn Huy Bằng nhấn mạnh.

Hiện nay, Khoa Giáo dục Chính trị của trường đang đào tạo 2 ngành đại học, 2 ngành thạc sĩ, 1 ngành tiến sĩ. Về chất lượng đội ngũ, hầu hết giảng viên của Khoa là tiến sĩ và thạc sĩ - nghiên cứu sinh, trong đó có 7 giảng viên đã được phong học hàm Phó Giáo sư.

Trường Đại học Vinh: Hội thảo đưa quan điểm Đại hội Đảng vào giảng dạy ảnh 3

PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn - Trưởng khoa Giáo dục Chính trị báo cáo đề dẫn.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe nhiều bài tham luận trình bày những điểm mới về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người trong các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Các đại biểu cũng thảo luận về định hướng tiếp cận các điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và vận dụng vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học hiện nay.

Kết luận Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn - Trưởng khoa Giáo dục Chính trị khẳng định, quan điểm, đường lối Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa sâu sắc. Việc vận dụng quan điểm, đường lối của Đại hội vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học rất quan trọng, thiết thực cả về mặt lý luận và thực tiễn.