Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển dụng năm 2022 với số lượng 30 giảng viên, chuyên viên, nghiên cứu viên ở các đơn vị.
Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Điều kiện chung

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm:

- Có văn bằng phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm. Riêng đối với giảng viên: Có bằng thạc sĩ trở lên theo yêu cầu vị trí việc làm đăng ký dự tuyển (bằng tốt nghiệp Đại học phải đạt loại khá trở lên, ngành/khối ngành đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ phù hợp với ngành/khối ngành đào tạo Đại học);

- Có trình độ tiếng Anh phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

- Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương. Trong trường hợp chưa có chứng chỉ, ứng viên cần ghi rõ trong phiếu đăng ký dự tuyển và phải bổ sung trong thời gian hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng nếu trúng tuyển;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. Trong trường hợp chưa có chứng chỉ, ứng viên cần ghi rõ trong phiếu đăng ký dự tuyển và phải bổ sung trong thời gian tập sự nếu được tuyển dụng.

e) Có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

g) Có phẩm chất đạo đức tốt;

h) Có tâm huyết với nghề nghiệp và nguyện vọng làm việc lâu dài theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

i) Có ngoại hình phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

k) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ, không có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cấp tính; đối với ứng viên tuyển dụng vào chức danh giảng viên: Không nói ngọng, nói lắp và chữ viết phải rõ ràng;

l) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Trường xác định theo quy định của pháp luật.

1.2. Số lượng và điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể theo từng vị trí việc làm

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu

Vị trí cần tuyển

Yêu cầu

1

Bộ môn Quản trị tác nghiệp kinh doanh - Khoa Quản trị kinh doanh

01

Giảng viên (giảng chuyên môn bằng Tiếng Anh tham gia CTĐT chất lượng cao)

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị doanh nghiệp; Kinh doanh thương mại; Khởi sự kinh doanh.

- Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 80 điểm trở lên hoặc được đào tạo trình độ Đại học/Thạc sĩ/Tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh.

2

Bộ môn Quản trị chiến lược - Khoa Quản trị kinh doanh

02

Giảng viên (giảng chuyên môn bằng Tiếng Anh tham gia CTĐT chất lượng cao)

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên ngành: Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế.

- Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 80 điểm trở lên hoặc được đào tạo trình độ Đại học/Thạc sĩ/Tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh.

3

Bộ môn Quản trị doanh nghiệp du lịch - Khoa Khách sạn Du lịch

02

Giảng viên (giảng chuyên môn bằng Tiếng Anh tham gia CTĐT chất lượng cao)

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên ngành: Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành; Du lịch; Quản trị kinh doanh; Quản lý kinh tế.

- Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 80 điểm trở lên hoặc được đào tạo trình độ Đại học/Thạc sĩ/Tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh.

4

Bộ môn Quản trị dịch vụ khách sạn du lịch - Khoa Khách sạn Du lịch

01

Giảng viên (giảng chuyên môn bằng Tiếng Anh tham gia CTĐT chất lượng cao)

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên ngành: Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành; Du lịch; Quản trị kinh doanh.

- Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 80 điểm trở lên hoặc được đào tạo trình độ Đại học/Thạc sĩ/Tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh.

5

Bộ môn Nguyên lý Marketing - Khoa Marketing

01

Giảng viên (giảng chuyên môn bằng Tiếng Anh tham gia CTĐT chất lượng cao)

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên thuộc nhóm ngành Kinh doanh và trong chương trình đào tạo có những học phần về marketing, (nhóm ngành kinh doanh: Marketing; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương mại; Thương mại điện tử). Ưu tiên người tốt nghiệp đại học trở lên ngành/ chuyên ngành marketing.

- Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 80 điểm trở lên hoặc được đào tạo trình độ Đại học/Thạc sĩ/Tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh.

6

Bộ môn Quản trị Marketing - Khoa Marketing

03

Giảng viên (giảng chuyên môn bằng Tiếng Anh tham gia CTĐT chất lượng cao)

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên thuộc nhóm ngành Kinh doanh và trong chương trình đào tạo có những học phần về marketing, (nhóm ngành kinh doanh: Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử). Ưu tiên người tốt nghiệp đại học trở lên ngành/ chuyên ngành marketing.

- Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 80 điểm trở lên hoặc được đào tạo trình độ đại học/thạc sĩ/tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh.

7

Bộ môn Quản lý kinh tế - Khoa Kinh tế

01

Giảng viên (giảng chuyên môn bằng Tiếng Anh tham gia CTĐT chất lượng cao)

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên ngành: Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế ứng dụng; Kinh tế phát triển; Quản lý kinh tế; Kinh tế đầu tư).

- Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 80 điểm trở lên hoặc được đào tạo trình độ đại học/thạc sĩ/tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh.

8

Bộ môn Quản trị tài chính - Khoa Tài chính Ngân hàng

01

Giảng viên

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên ngành Tài chính - Ngân hàng.

- Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương.

9

Bộ môn Luật thương mại quốc tế - Khoa Luật

01

Giảng viên (giảng chuyên môn bằng Tiếng Anh tham gia CTĐT chất lượng cao)

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên ngành/chuyên ngành về Luật kinh doanh quốc tế; Luật thương mại quốc tế.

- Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 80 điểm trở lên hoặc được đào tạo trình độ Đại học/Thạc sĩ/Tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh.

10

Bộ môn Thương mại điện tử - Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử

02

Giảng viên (giảng chuyên môn bằng Tiếng Anh tham gia CTĐT chất lượng cao)

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên ngành: Thương mại điện tử; Quản trị kinh doanh; Marketing.

- Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 80 điểm trở lên hoặc được đào tạo trình độ Đại học/Thạc sĩ/Tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh.

11

Bộ môn Công nghệ thông tin - Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử

01

Giảng viên (giảng chuyên môn bằng Tiếng Anh tham gia CTĐT chất lượng cao)

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên ngành Công nghệ thông tin.

- Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 80 điểm trở lên hoặc được đào tạo trình độ Đại học/Thạc sĩ/Tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh.

12

Bộ môn Tin học - Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử

01

Giảng viên (giảng chuyên môn bằng Tiếng Anh tham gia CTĐT chất lượng cao)

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên ngành Công nghệ thông tin.

- Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 80 điểm trở lên hoặc được đào tạo trình độ Đại học/Thạc sĩ/Tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh.

13

Bộ môn Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Khoa Quản trị nhân lực

01

Giảng viên (giảng chuyên môn bằng Tiếng Anh tham gia CTĐT chất lượng cao)

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên ngành/chuyên ngành: Quản trị nhân lực; Quản trị kinh doanh; Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực.

- Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 80 điểm trở lên hoặc được đào tạo trình độ Đại học/Thạc sĩ/Tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh.

14

Bộ môn Kinh tế nguồn nhân lực - Khoa Quản trị nhân lực

01

Giảng viên (giảng chuyên môn bằng Tiếng Anh tham gia CTĐT chất lượng cao)

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên ngành/chuyên ngành: Quản trị nhân lực; Quản trị kinh doanh; Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực.

- Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 80 điểm trở lên hoặc được đào tạo trình độ Đại học/Thạc sĩ/Tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh.

15

Khoa Toán kinh tế

01

Chuyên viên hành chính đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc khối ngành Kinh tế; Kinh doanh và quản lý.

- Sử dụng được ngoại ngữ (Tiếng Anh) ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

16

Phòng Quản lý sau đại học

01

Chuyên viên Quản lý đào tạo

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên thuộc khối ngành Kinh tế; Kinh doanh và quản lý.

- Sử dụng được ngoại ngữ (Tiếng Anh) ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

17

Ban Quản lý đào tạo, Viện Đào tạo quốc tế

01

Chuyên viên quản lý đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc khối ngành Kinh tế; Kinh doanh và quản lý.

- Có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 46 điểm trở lên.

18

Phòng Tổ chức nhân sự

01

Chuyên viên nhân sự tổng hợp

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành/chuyên ngành Quản trị nhân lực.

- Sử dụng được ngoại ngữ (Tiếng Anh) ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

19

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

01

Chuyên viên đề

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên về Đo lường và đánh giá trong giáo dục

- Sử dụng được ngoại ngữ (Tiếng Anh) ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

20

Tạp chí Khoa học Thương mại

01

Chuyên viên - Biên tập viên Tiếng Anh

- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc khối ngành Kinh tế; Quản lý và Quản trị Kinh doanh.

- Chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 94 điểm trở lên hoặc tương đương hoặc được đào tạo trình độ Đại học/Thạc sĩ/Tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài bằng Tiếng Anh.

01

Chuyên viên - Công nghệ thông tin

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin.

- Sử dụng được ngoại ngữ (Tiếng Anh) ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

21

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ

01

Chuyên viên

- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc khối ngành Kinh tế; Kinh doanh và quản lý.

- Sử dụng được ngoại ngữ (Tiếng Anh) ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

01

Nghiên cứu viên

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên thuộc khối ngành Kinh tế; Thương mại. Ưu tiên Tiến sĩ và người được đào tạo tại nước ngoài toàn thời gian bằng Tiếng Anh.

- Có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên hoặc tương đương.

- Có kiến thức về phương pháp nghiên cứu và nắm vững cách sử dụng, khai thác một số phần mềm nghiên cứu khoa học như SPSS, STATA, AMOS, PLS SEM, Nvivo, Eview…

- Có khả năng nghiên cứu và triển khai thực hiện các dự án, đề tài, bài báo khoa học, các chương trình hợp tác trong nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ; các hoạt động tư vấn đào tạo; hoạt động tổ chức hội thảo quốc tế;

- Có khả năng tổ chức và kết nối các nhà nghiên cứu có năng lực để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể; có khả năng xây dựng và trình bày các báo cáo nghiên cứu khoa học được giao, tham gia các hội nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực nghiên cứu.

- Kinh nghiệm: ít nhất có 01 năm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học; ưu tiên các ứng viên có công bố quốc tế trên các tạp chí WoS/ Scopus.

22

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp

01

Chuyên viên nghiên cứu và phát triển chương trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành/chuyên ngành: Luật kinh tế; Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Tài chính - ngân hàng; Marketing.

- Sử dụng được ngoại ngữ (Tiếng Anh) ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

01

Chuyên viên hành chính văn phòng

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành/chuyên ngành: Luật kinh tế; Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Tài chính - ngân hàng, Marketing.

- Sử dụng được ngoại ngữ (Tiếng Anh) ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.


Tổng số

301.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng và trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định có liên quan đến vị trí việc làm dự tuyển.

2. Hình thức và nội dung tuyển dụng

2.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2.2. Nội dung tuyển dụng: Trường thực hiện việc xét tuyển viên chức theo 02 vòng sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Đối với viên chức giảng dạy: Giảng một nội dung cụ thể thuộc học phần do bộ môn phân công (1 tiết học - 50 phút) trước Hội đồng và trả lời các câu hỏi, phỏng vấn trực tiếp của Hội đồng và các thành viên tham dự để đánh giá khả năng chuyên môn, khả năng sư phạm và khả năng ứng xử, hiểu biết xã hội, nguyện vọng, hướng phấn đấu.

- Đối với chuyên viên: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị) trả lời các câu hỏi trong đề thi và trả lời phỏng vấn trực tiếp của Hội đồng, các thành viên mời dự để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thang điểm: 100 điểm.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển (đựng trong túi hồ sơ) ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và danh mục tài liệu. Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu phiếu trên Website của Nhà trường);

- Giấy khai sinh bản sao;

- Bản sao CMTND/CCCD;

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (UBND nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan đang quản lý) trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (bao gồm cả bằng tốt nghiệp THPT và học bạ THPT);

Trường hợp ứng viên có văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp: văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phải được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, bằng tốt nghiệp phổ thông trung học phải được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong vòng 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Lưu ý: Các nội dung khác của Thông báo tuyển dụng viên chức Trường Đại học Thương mại năm 2022 được đăng tải chi tiết trên website của Trường theo địa chỉ: https://tmu.edu.vn/.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 7h30 tới 16h30 các ngày trong tuần, từ ngày 21/12/2022 tới ngày 13/01/2023 và từ ngày 30/01/2023 tới ngày 06/02/2023.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức nhân sự (Phòng 210, Nhà I), Trường Đại học Thương mại.

Thời gian tổ chức các vòng thi:

- Vòng 1: Dự kiến ngày 13/02/2023. Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển được thông báo trên website của Trường: https://tmu.edu.vn/.

-Vòng 2:Dự kiến từ ngày 21/02/2023-26/02/2023 (Lịch thi cụ thể được thông báo trên website của Trường: https://tmu.edu.vn/).

Mọi chi tiết xin liên hệ với phòng Tổ chức nhân sự, Trường Đại học Thương mại trong giờ hành chính.

Địa chỉ: Số 79, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0974941741 (Đ/c Bùi Thanh Hải).