Trực thăng tấn công T129 ATAK tối tân được bàn giao cho quốc gia Đông Nam Á
Trực thăng tấn công T129 ATAK tối tân được bàn giao cho quốc gia Đông Nam Á
Trực thăng tấn công T129 ATAK tối tân được bàn giao cho quốc gia Đông Nam Á
Trực thăng tấn công T129 ATAK tối tân được bàn giao cho quốc gia Đông Nam Á
Trực thăng tấn công T129 ATAK tối tân được bàn giao cho quốc gia Đông Nam Á
Trực thăng tấn công T129 ATAK tối tân được bàn giao cho quốc gia Đông Nam Á
Trực thăng tấn công T129 ATAK tối tân được bàn giao cho quốc gia Đông Nam Á
Trực thăng tấn công T129 ATAK tối tân được bàn giao cho quốc gia Đông Nam Á
Trực thăng tấn công T129 ATAK tối tân được bàn giao cho quốc gia Đông Nam Á
Trực thăng tấn công T129 ATAK tối tân được bàn giao cho quốc gia Đông Nam Á
Trực thăng tấn công T129 ATAK tối tân được bàn giao cho quốc gia Đông Nam ÁTrực thăng tấn công T129 ATAK tối tân được bàn giao cho quốc gia Đông Nam ÁTrực thăng tấn công T129 ATAK tối tân được bàn giao cho quốc gia Đông Nam ÁTrực thăng tấn công T129 ATAK tối tân được bàn giao cho quốc gia Đông Nam ÁTrực thăng tấn công T129 ATAK tối tân được bàn giao cho quốc gia Đông Nam ÁTrực thăng tấn công T129 ATAK tối tân được bàn giao cho quốc gia Đông Nam ÁTrực thăng tấn công T129 ATAK tối tân được bàn giao cho quốc gia Đông Nam ÁTrực thăng tấn công T129 ATAK tối tân được bàn giao cho quốc gia Đông Nam ÁTrực thăng tấn công T129 ATAK tối tân được bàn giao cho quốc gia Đông Nam ÁTrực thăng tấn công T129 ATAK tối tân được bàn giao cho quốc gia Đông Nam Á11

Trực thăng tấn công T129 ATAK tối tân được bàn giao cho quốc gia Đông Nam Á

GD&TĐ - Lô trực thăng tấn công T129B ATAK thứ ba, được đặt hàng vào năm 2018 đã đến Philippines, đây là lô cuối cùng trong 6 chiếc mà Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ