Triển khai Su-57 diện rộng sẵn sàng đấu F-16 Ukraine
Triển khai Su-57 diện rộng sẵn sàng đấu F-16 Ukraine
Triển khai Su-57 diện rộng sẵn sàng đấu F-16 Ukraine
Triển khai Su-57 diện rộng sẵn sàng đấu F-16 Ukraine
Triển khai Su-57 diện rộng sẵn sàng đấu F-16 Ukraine
Triển khai Su-57 diện rộng sẵn sàng đấu F-16 Ukraine
Triển khai Su-57 diện rộng sẵn sàng đấu F-16 Ukraine
Triển khai Su-57 diện rộng sẵn sàng đấu F-16 Ukraine
Triển khai Su-57 diện rộng sẵn sàng đấu F-16 Ukraine
Triển khai Su-57 diện rộng sẵn sàng đấu F-16 Ukraine
Triển khai Su-57 diện rộng sẵn sàng đấu F-16 UkraineTriển khai Su-57 diện rộng sẵn sàng đấu F-16 UkraineTriển khai Su-57 diện rộng sẵn sàng đấu F-16 UkraineTriển khai Su-57 diện rộng sẵn sàng đấu F-16 UkraineTriển khai Su-57 diện rộng sẵn sàng đấu F-16 UkraineTriển khai Su-57 diện rộng sẵn sàng đấu F-16 UkraineTriển khai Su-57 diện rộng sẵn sàng đấu F-16 UkraineTriển khai Su-57 diện rộng sẵn sàng đấu F-16 UkraineTriển khai Su-57 diện rộng sẵn sàng đấu F-16 UkraineTriển khai Su-57 diện rộng sẵn sàng đấu F-16 Ukraine11

Triển khai Su-57 diện rộng sẵn sàng đấu F-16 Ukraine

GD&TĐ - Tiêm kích Su-57 dự kiến sẽ được Nga triển khai trên diện rộng nếu F-16 xuất hiện trên chiến trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ