Triển khai mua sắm trang thiết bị dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2016-2020

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Trong đó yêu cầu tổ chức rà soát và đánh giá điều kiện về cơ sở vật chất và con người để sử dụng các thiết bị dạy học ngoại ngữ đã được trang bị đến thời điểm hiện tại của các trường tiểu học và THCS trực thuộc ( bao gồm các thiết bị đã được trang bị theo Đề án và các thiết bị được bổ sung từ các nguồn kinh phí khác).

Tổng hợp đề xuất nhu cầu trang thiết bị dạy học ngoại ngữ của các trường tiểu học, trường THCS trên địa bàn cho giai đoạn 2016-2020 gửi về Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở GD&ĐT trước ngày 30/07/2018 để tổng hợp.

Nguồn kinh phí thực hiện: Phòng GD&ĐT các quận – huyện căn cứ tình hình hoạt động và khả năng tài chính của địa phương để chủ động lập phương án thực hiện trang bị cho phù hợp cụ thể như sau:

Ngân sách nhà nước đảm bảo 50% kinh phí đã được bố trí trong dự toán sự nghiệp giáo dục của ngân sách quận – huyện trong năm 2018 và năm 2019;

Thu vận động phụ huynh học sinh đóng góp trả chậm 50% trong vòng 2 năm học 2018-2019 và 2019 – 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ