rssheader

15/04/2021

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Sỹ Điền - 30/10/2018, 20:34 GMT+07 | Trao đổi
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

* Trả lời: Theo Điều 3 số: 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ GD&ĐT, quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp như sau: Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét và được cấp có thẩm quyền cử tham dự kỳ xét thăng hạng.

Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 3 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự xét; có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV và Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.

Như vậy, nếu bạn có đầy đủ các điều kiện nêu trên thì bạn sẽ được đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Ngoài ra, nếu bạn thỏa mãn các điều kiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư trên thì sẽ được miễn xét trình độ tin học.

Cụ thể: Giáo viên tính đến ngày 31/12 của năm tổ chức xét thăng hạng, có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ thì được miễn xét trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của hạng chức danh nghề nghiệp. Trong trường hợp giáo viên thuộc Khoản 1 Điều này có trình độ ngoại ngữ, tin học cao hơn so với quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học tối thiểu của hạng thì vẫn được xét để tính điểm tăng thêm.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục Hộp thư bạn đọc – Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm