rssheader

02/08/2021

Cách phát âm đúng trọng âm chính của từ tiếng Anh đa âm tiết

Thầy Hoàng Huy Phong - 01/04/2018, 19:02 GMT+07 | Trao đổi
Cách phát âm đúng trọng âm chính của từ tiếng Anh đa âm tiết

Quy tắc 1: Đa số các động từ có 2 âm tiết thì trọng âm chính được nhấn vào âm tiết thứ 2

assist: hỗ trợ, giúp đỡ

escape: chốn thoát

descend: đi xuống

accept: chấp nhận

forget: quyên

destroy: phá hủy

relax: thư giãn

allow: cho phép

repeat: nhắc lại

occur: xảy ra

attract: thu hút

maintain: duy trì

enjoy: thưởng thức

begin: bắt đầu

prefer: thích

Có một số trường hợp ngoại lệ, trọng âm chính rơi vào âm tiết đầu tiên như:

offer:đề nghị

happen: xảy ra

answer: trả lời

enter: vào

listen: lắng nghe

open: mở ra

publish: xuất bản

finish: kết thúc

follow: theo sau

argue: tranh cãi ..

Quy tắc 2: Đa số các danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm chính được nhấn vào âm tiết thứ nhất.

mountain

summer

morning

butcher

village

carpet

winter

busy

handsome

birthday

beggar

porter

Ngoại lệ: machine, mistake, result, effect,alone thì trọng âm chính nhấn vào âm tiết thứ 2

Quy tắc 3: Một số từ vừa mang nghĩa danh từ hoặc động từ thì trọng âm chính nhấn vào âm tiết thứ nhất. Nếu là động từ thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2.

record

present

desert

object

suspect

import

increase

decrease

export

Ngoại lệ: visit, travel,promise thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ nhất, từ reply trọng âm rơi vào âm thứ 2.

Quy tắc 4: Danh từ ghép có trọng âm nhấn vào âm tiết đầu tiên.

raincoat

baseball

bookshop

bunrise

film-maker

high-school

airport

bedroom

Quy tắc 5: Tính từ ghép có trọng âm nhấn vào âm tiết thứ nhất.

home-sick

trust-worthy

air-sick

water-proof

praise-worthy

Nhưng nếu là tính từ ghép mà từ đầu tiên là tính từ hoặc trạng từ hoặc kết thúc là đuôi ED thì trọng âm nhấn vào âm thứ 2.

bad-tempered

well-done

short-sighted

short-handed

well-informed

well-dressed

Quy tắc 6: Các tính từ tận cùng là: ANT,ABLE,AL,ENT,FUL,LESS,Y thì trọng âm nhấn vào âm tiết đầu tiên.

Distant

Comfortable

Careful

Competent

Current

Careless

Rocky

Homeless

Natural

absent

Quy tắc 7: Các từ kết thúc là đuôi EVER thì trọng âm nhấn chính vào âm đó.

However

Whatever

Whenever

Whoever

Whomever

wherever

Quy tắc 8: Các từ có 2 âm tiết tận cùng là ER thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ nhất.

father

enter

mother

dressmaker

teacher

film-maker

Quy tắc 9: Các từ có 2 âm tiết bắt đầu là A thì trọng âm nhấn vào âm thứ 2.

about

asleep

above

again

achieve

Quy tắc 10: Các từ tận cùng là đuôi; IC, ICS,IAN,ION, ATE thì trọng âm nhấn vào âm trước nó.

Graphic

Librarian

Mathematician

Conversation

Quy tắc 11: Các từ tận cùng là đuôi: CY,TY,PHY,ICAL thì trọng âm nhấn vào âm thứ 3 từ cuối lên.

Democracy

Dependability

Photography

Geologycritical

geological

Quy tắc 12: Các từ có 2 âm tiết kết thúc là đuôi ATE thì trọng âm nhấn vào âm tiết đầu tiên.

Climate

Private

Classmate

playmate

Nếu là từ có từ 3 âm trở lên thì trọng âm nhấn vào âm thứ 3 từ cuối lên.

Congratulate

Orginate

Communicate

Concentrate

regulate

Quy tắc 13:

Các từ tận cùng là các đuôi :ADE, EE, ESE, EER, EETE, OO, OON, AIRE, IQUE thì trọng âm nhấn vào chính các âm này.

lemonate

Vietnamese

refugee

monsoon

questionaire

kangaroo

cigarette

unique

engineer

Ngoại lệ: commitee có trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2.

Quy tắc 14: Tất cả các trạng từ kết thúc là đuôi LY đều có trọng âm nhấn vào tính từ của chúng.

carelessly

differently

easily

difficultly

patiently

Quy tắc 15: Các từ chỉ số lượng thì trọng âm nhấn vào âm tiết cuối nếu có kết thúc là đuôi TEEN.

fourteen

fifteen

sixteen

Còn nếu kết thúc là TY thì trọng âm nhấn vào âm đầu tiên.

fifty

sixty

ninety

Các quy tắc trên chỉ giúp các em xác định chính xác và phát âm đúng trọng âm chính của các từ tiếng Anh đa âm tiết mà có thể xác định được. Số từ tiếng Anh không dùng các quy tắc trên để xác định được cũng rất nhiều. Vì vậy học phải chủ động và tra từ điển để xác định chính xác và phát âm đúng trọng âm chính của những từ đó khi gặp lần đầu tiên.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm