rssheader

23/10/2020

Cách hiểu bỏ kiểm tra 1 tiết là chưa đúng

Hiếu Nguyễn - 18/09/2020, 09:57 GMT+07 | Trao đổi
Ông Sái Công Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học. Ông Sái Công Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học.

Chia sẻ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học, ông Sái Công Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, cho biết: Trước đây chúng ta có phân phối chương trình, quy định “cứng” thời điểm nào kiểm tra 1 tiết.

Nhưng giờ thực hiện chương trình nhà trường, kế hoạch dạy học do nhà trường tự chủ; do đó, giáo viên khi thực hiện đánh giá thường xuyên có thể kiểm tra 15 phút, 20 phút, 30 phút hoặc 45 phút… miễn sao bảo đảm được yêu cầu cần đạt hay mức độ cần đạt. Theo quy định tại Thông tư 26, kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua: hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập.

Với kiểm tra, đánh giá định kì, gồm kiểm tra, đánh giá giữa kì và kiểm tra, đánh giá cuối kì, được thực hiện thông qua bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập. Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá định kì bằng bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính từ 45 phút đến 90 phút, đối với môn chuyên tối đa 120 phút.

Như vậy, không nên hiểu bỏ bài kiểm tra 1 tiết, mà thay vì quy định cứng như trước đây, bài kiểm tra sẽ thực hiện linh hoạt hơn cả về cách thức và thời gian lẫn nội dung.

Tại hội nghị, ông Sái Công Hồng cũng nhấn mạnh một số điểm mới đáng chú ý tại Thông tư 26, đó là: Tất cả các môn học đều có đánh giá bằng nhận xét, thay vì chỉ đánh giá bằng nhận xét ở một số môn học như trước đây; đa dạng hóa các hình thức đánh giá; thống nhất điểm đánh giá thường xuyên; giảm số đầu điểm định kỳ; tăng cường vai trò của môn Ngoại ngữ trong xét danh hiệu học sinh giỏi…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm