TPHCM: Sở GD&ĐT trả lời thắc mắc về dạy thêm giờ với hiệu trưởng

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Văn bản này cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh nhận được thắc mắc của đơn vị có liên quan đến việc trả lương dạy thêm giờ đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng làm công tác kiêm nhiệm.

Sở GD&ĐT đã có văn bản trả lời những thắc mắc này. Theo đó, dẫn quy định tại Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung: “1. Văn bản này áp dụng đối với giáo viên ở các cơ sở giáo dục công lập"; đồng thời theo quy định tại Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung: “1. Giáo viên kiêm bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ (nơi không thành lập đảng bộ) trường hạng 1 được giảm 4 tiết/tuần, các trường hạng khác giảm 03 tiết/tuần;

1a. Giáo viên kiêm nhiệm công tác công đoàn thực hiện giảm định mức tiết dạy theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.”

Từ đó cho biết: Trường hợp hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đã dạy đủ số tiết theo quy định mà có kiêm nhiệm bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ, công tác công đoàn không được tính chế độ trả lương dạy thêm giờ ở các công tác kiêm nhiệm.

Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Chương trình “Trường em thay áo mới” tiến hành sơn mới trường học tại Sóc Trăng.

Trường học Sóc Trăng 'thay áo mới'

GD&TĐ - Tỉnh Sóc Trăng vừa nghiệm thu và bàn giao các điểm trường được sơn mới trong chương trình “Trường em thay áo mới” tại huyện Thạnh Trị, Mỹ Xuyên.