Tăng cường tổ chức dạy học tiếng Anh 4 tiết/tuần ở cấp tiểu học

GD&TĐ - Qua 6 năm học thực hiện Đề án Ngoại ngữ 2020 ở cấp tiểu học tại Khánh Hòa, với sự nỗ lực của các địa phương, số học sinh được học tiếng Anh tăng dần qua từng năm học. Tuy nhiên, số học sinh được học tiếng Anh 4 tiết/tuần theo chương trình tiếng Anh 10 năm chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Ảnh: internet
Ảnh: internet

Một trong những nguyên nhân học sinh chưa được học đủ tiếng Anh 4 tiết/tuần là do các trường phải đảm bảo đủ tổng số giờ dạy của giáo viên trong toàn trường, cắt giảm số giờ dạy của giáo viên tiếng Anh dành thời gian cho các giáo viên khác nhằm đảm bảo cân đối số tiết 23 tiết/tuần của mỗi giáo viên.

Để đạt được mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ 2020 ở cấp tiểu học, Sở GD&ĐT Khánh Hòa có văn bản yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường tiểu học có giáo viên tiếng Anh đã đủ điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên dạy 4 tiết/tuần phải bố trí dạy đủ 4 tiết/tuần từ lớp 3 đến lớp 5, thông qua tăng thêm tiết dạy tiếng Anh trong kế hoạch dạy học của nhà trường, có thể tăng từ 32 tiết/tuần lên 33 tiết/tuần bằng cách bố trí thêm tiết thứ 5 của ngày chỉ học có 1 buổi.

Sử dụng kinh phí chi thường xuyên đã giao trong dự toán của nhà trường chi trả chế độ dạy thêm giờ cho giáo viên tiếng Anh đối với các giáo viên dạy vượt số tiết tiêu chuẩn theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng 

dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Tổng số tiết dạy tiếng Anh ở cấp Tiểu học theo chương trình 10 năm của Bộ GD&ĐT cộng với việc thực hiện thí điểm tổ chức dạy tiếng Anh với giáo viên nước ngoài theo chủ trương của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở GD&ĐT là không được vượt quá 5 tiết/tuần.

Rà soát tình hình tổ chức dạy học tiếng Anh của từng trường tiểu học có dạy tiếng Anh, tìm hiểu nguyên nhân vì sao chưa dạy được tiếng Anh 4 tiết/tuần và giải pháp khắc phục, thống kê theo mẫu và gửi về Sở (Phòng Giáo dục Tiểu học) trước ngày 15/4/2017.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ