TP Hồ Chí Minh công bố 159 điểm phong tỏa cách ly phòng dịch Covid-19

GD&TĐ -Sáng 6/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) vừa cập nhật các điểm phong tỏa tại TP Hồ Chí Minh (đến 10 giờ, ngày 6/6). Theo đó, TP hiện có 159 điểm phong tỏa phòng dịch Covid-19.
TP Hồ Chí Minh phun hóa chất khử khuẩn tại các điểm cách ly tại địa bàn Quận 7 để phòng dịch Covid-19 (Ảnh: Nam Sai Gòn)
TP Hồ Chí Minh phun hóa chất khử khuẩn tại các điểm cách ly tại địa bàn Quận 7 để phòng dịch Covid-19 (Ảnh: Nam Sai Gòn)

Danh sách các điểm phong tỏa tại TP Hồ Chí Minh tính đến 10 giờ ngày 6/6:

TP Hồ Chí Minh công bố 159 điểm phong tỏa cách ly phòng dịch Covid-19 ảnh 1
TP Hồ Chí Minh công bố 159 điểm phong tỏa cách ly phòng dịch Covid-19 ảnh 2
TP Hồ Chí Minh công bố 159 điểm phong tỏa cách ly phòng dịch Covid-19 ảnh 3
TP Hồ Chí Minh công bố 159 điểm phong tỏa cách ly phòng dịch Covid-19 ảnh 4
TP Hồ Chí Minh công bố 159 điểm phong tỏa cách ly phòng dịch Covid-19 ảnh 5
TP Hồ Chí Minh công bố 159 điểm phong tỏa cách ly phòng dịch Covid-19 ảnh 6
TP Hồ Chí Minh công bố 159 điểm phong tỏa cách ly phòng dịch Covid-19 ảnh 7
Danh sách cập nhật tính đến 10 giờ ngày 6/6 (Ảnh: HDCD)