Thúc đẩy quá trình đào tạo hội tụ chuẩn mực kế toán quốc gia với quốc tế

GD&TĐ - Ngày 8/1, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) tổ chức hội thảo quốc gia về kế toán – kiểm toán năm 2020 (VCAA 2020) với chủ đề: “Hội tụ chuẩn mực kế toán quốc gia với chuẩn mực kế toán quốc tế”
Đại diện trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng tặng hoa cho đại diện 12 trường ĐH có đào tạo Kế toán, Kiểm toán trong cả nước
Đại diện trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng tặng hoa cho đại diện 12 trường ĐH có đào tạo Kế toán, Kiểm toán trong cả nước

Hội thảo còn sự tham gia của 12 trường đại học thuộc khối ngành Kinh tế, Quản trị có đào tạo Kế toán, Kiểm toán trong cả nước, gồm: Trường ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Thương mại, Trường ĐH Ngoại thương, Học viện tài chính, ĐH Quy Nhơn, Trường ĐH Kinh tế - Luật - ĐH Quốc gia TP. HCM, ĐH Duy Tân, ĐH Nha Trang, ĐH ngân hàng TP. HCM, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội, và Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Hội thảo còn có sự tham gia của các tổ chức nghề nghiệp ACCA, ICAEW, CPA ÚC, các công ty kế toán và kiểm toán trên địa bàn Đà Nẵng.

Với 94 bài tham luận của hơn 90 giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh của 84 bài từ các trường đại học thuộc khối ngành kinh tế, quản trị có đào tạo kế toán, kiểm toán, Hội thảo được tổ chức với một hội nghị bàn tròn bàn về chương trình đào tạo và các Phiên chuyên đề tại 8 tiểu ban.

Thúc đẩy quá trình đào tạo hội tụ chuẩn mực kế toán quốc gia với quốc tế ảnh 1
Hội thảo còn có sự tham gia của các tổ chức nghề nghiệp ACCA, ICAEW, CPA ÚC, các công ty kế toán và kiểm toán trên địa bàn Đà Nẵng.

Hội thảo tập trung trình bày về những vấn đề đặt ra cho việc đổi mới hệ thống kế toán Việt Nam và đổi mới đào tạo kế toán, kiểm toán trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Những định hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập kế toán Việt Nam với chuẩn mực quốc tế. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh các vấn đề về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và sự hội tụ của chuẩn mực kế toán Việt Nam; chuẩn mực kế toán công quốc tế và sự hội tụ của kế toán hành chính sự nghiệp Việt Nam; đổi mới đào tạo kế toán, kiểm toán phù hợp với mô hình kế toán dựa vào nguyên tắc…

Hội nhập kinh tế quốc tế đã đặt ra những yêu cầu và thách thức cho việc hội nhập kế toán Việt Nam với kế toán quốc tế. Đứng trước sự thay đổi của môi trường kế toán, Chính phủ đã xây dựng phương án, lộ trình công bố để áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế khu vực tư và công, nhằm góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới cũng như đẩy mạnh cải cách thể chế tại Việt Nam.

Đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam”, và “Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam” được Bộ tài chính phê duyệt vào ngày 16/3/2020 và ngày 31/7/2019, thể hiện mong muốn hội nhập sâu rộng hơn chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực quốc tế. Cũng như nhiều nước trên thế giới, sự hội tụ kế toán quốc gia với chuẩn mực quốc tế mang lại nhiều lợi ích nhưng nhưng cũng đối diện với nhiều khó khăn thách thức.

Trong thực tiễn tổ chức hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường đại học, nhiều phát kiến khoa học đã được thực hiện và được đưa vào thực tiễn, nhiều kinh nghiệm hay đã được chia sẻ và nhân rộng, những thách thức ban đầu của sự hội tụ kế toán quốc gia với chuẩn mực quốc tế trong bối cảnh mới đã dần chuyển thành cơ hội nghiên cứu và trao dồi chuyên môn cho các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh ở các trường ĐH.