rssheader

26/09/2020

Thủ tướng làm Trưởng ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

20/07/2020, 07:50 GMT+07 | Thời sự
Thủ tướng làm Trưởng ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký 2 quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Đây cũng là tổ chức trực tiếp chỉ đạo ban chỉ huy phòng thủ dân sự của bộ, ngành Trung ương và ban chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là Trưởng ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Ảnh: VGP.

Về cơ cấu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là Trưởng ban chỉ đạo. Có 3 phó trưởng ban, trong đó Phó trưởng ban thường trực là Phó thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (hiện là Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng). Hai phó trưởng ban còn lại là Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an.

Các Ủy viên Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia là bộ trưởng các bộ; Tổng giám đốc các cơ quan như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam...

Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo, có trách nhiệm bảm bảo các hoạt động của ban chỉ đạo; sử dụng bộ máy của Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Văn phòng này có con dấu để hoạt động.

Kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo do ngân sách Nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của Bộ Quốc phòng và các nguồn kinh phí khác theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản pháp luật hiện hành.

Theo danviet.vn

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm