rssheader

25/10/2020

Tập huấn giáo dục phát triển năng lực và triển khai thực hiện chương trình GDPT mới

Hiếu Nguyễn - 20/05/2019, 09:39 GMT+07 | Thời sự
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại hội thảo tập huấn Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại hội thảo tập huấn

Khóa tập huấn tập trung xây dựng năng lực và thay đổi nhận thức, hành vi thông qua tương tác giữa giảng viên và học viên; giúp học viên nắm được các nguyên tắc cơ bản của giáo dục phát triển năng lực và các yêu cầu cốt lõi đối với giảng viên cốt cán trong chương trình GDPT mới.

Giảng viên của khóa tập huấn là các chuyên gia đến từ ĐH Melbourne, một trong những trường ĐH lâu đời, danh tiếng nhất ở Australia.

Học viên gồm 120 giảng viên sư phạm; 60 giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý trường phổ thông giỏi; 20 cán bộ quản lý và chuyên viên của Bộ GD&ĐT.

Sau 5 ngày tập huấn ở đợt 1(16-21/4), các học viên đã tiếp tục phát triển bài tập thực hành tại khóa tập huấn thành kế hoạch dạy học cụ thể và áp dụng tại các nhà trường phổ thông, từ đó thực hiện các nghiên cứu trường hợp điển hình, với sự hỗ trợ trực tuyến từ các chuyên gia quốc tế. Các tiết học minh họa này cũng là học liệu thực tế để các học viên thảo luận với chuyên gia trong khóa tập huấn đợt 2.

 Các báo cáo viên nguồn tham gia tập huấn đợt 2

Trong 5 ngày của tập huấn đợt 2, học viên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hành giáo dục phát triển năng lực, tập trung vào các kỹ thuật tổ chức dạy học, phương pháp và hình thức giảng dạy, đánh giá thông qua trao đổi, thảo luận, thực hành với các chuyên đề dạy học và đánh giá theo định hướng phát triển năng lực như:

Chuyển đổi sang giáo dục phát triển năng lực - những thay đổi chính trong dạy học và đánh giá; dạy học phát triển năng lực; phương pháp dạy học phát triển năng lực hiệu quả; nghiên cứu các ví dụ về dạy học phát triển năng lực, đánh giá kiến thức và đánh giá năng lực;...

Học viên cũng nghiên cứu và thực hành các kỹ thuật dạy học, đánh giá như Clinical Teaching, Rubric - các đường phát triển và mô hình phân loại, xây dựng Rubric từ đường phát triển,...

Khẳng định tầm quan trọng của 200 báo cáo viên nguồn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chia sẻ: Kết thúc 2 đợt của khóa tập huấn này, 200 báo cáo viên nguồn sẽ triển khai bồi dưỡng cho 800 giảng viên sư phạm chủ chốt.

Sau đó, các giảng viên sư phạm chủ chốt tiếp tục bồi dưỡng cho gần 7.000 tổ trưởng chuyên môn, 28.000 giáo viên cốt cán các cấp học, 1.000 cán bộ quản lý cấp sở, phòng GD&ĐT, 4.000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán. Từ đó, triển khai tập huấn cho toàn bộ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở GDPT trên toàn quốc.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm