rssheader

27/11/2020

Nửa đầu năm 2019 tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước là 1,99%

Đăng Chung - 29/06/2019, 09:31 GMT+07 | Thời sự
Họp báo về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng năm 2019 do Tổng cục Thống kê tổ chức sáng 28/6. Họp báo về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng năm 2019 do Tổng cục Thống kê tổ chức sáng 28/6.

Thông tin trên được Tổng cục Thống kê đưa ra tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng năm 2019 do Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch & Đầu tư (Bộ KH&ĐT) tổ chức sáng 28/6.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, tình hình lao động, việc làm cả nước trong 6 tháng đầu năm 2019 có nhiều tín hiệu khả quan.

So với cùng kỳ năm trước, số người có việc làm tăng lên, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, giảm mạnh tỷ trọng lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm dần, thu nhập của người lao động làm công hưởng lương có xu hướng tăng.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 6 tháng đầu năm 2019 là 55,4 triệu người, tăng 334 nghìn người so với cùng kỳ năm trước (quý II là 55,5 triệu người, tăng 335,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước); lực lượng lao động trong độ tuổi là 48,9 triệu người, tăng 450,4 nghìn người.

Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý II/2019 ước tính là 54,4 triệu người; tính chung 6 tháng là 54,3 triệu người, bao gồm 19,2 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 35,3% tổng số (giảm 3,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước); khu vực công nghiệp và xây dựng 15,7 triệu người, chiếm 28,9% (tăng 2,3 điểm phần trăm); khu vực dịch vụ 19,4 triệu người, chiếm 35,8%.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi 6 tháng đầu năm nay là 1,29% (quý I là 1,21%; quý II ước tính là 1,38%), trong đó khu vực thành thị là 0,77%; khu vực nông thôn là 1,57%.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm