rssheader

30/11/2020

Hà Nội tiếp tục rà soát để tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng

Vân Anh - 14/11/2019, 19:50 GMT+07 | Thời sự
Giáo viên hợp đồng Hà Nội đang bất an trước tương lai của mình Giáo viên hợp đồng Hà Nội đang bất an trước tương lai của mình

Nội dung công văn nêu: UBND TP Hà Nội vừa nhận được văn bản của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước. Theo đó, UBND TP Hà Nội giao cho Sở Nội vụ tổng hợp, rà soát tham mưu báo cáo UBND TP trước ngày 20/11.

Trước đó, ngày 5/11, Bộ Nội vụ vừa có văn bản số 5378/BNV-CCVC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tuyển dụng đặc biệt đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 về trước.

Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đã có có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước và căn cứ chỉ tiêu số lượng người làm việc là giáo viên (biên chế giáo viên) chưa sử dụng, để quyết định việc tuyển dụng đặc cách với nhóm đối tượng này theo chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, làm công việc giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Được biết trước đó, Sở Nội vụ Hà Nội đã rà soát, báo cáo UBND TP Hà Nội và Bộ Nội vụ, trong đó thống kê số giáo viên có thời gian HĐLĐ liên tục từ 5 năm trở lên tại các quận huyện TX là 2.730 người. Tuy nhiên không có trường hợp nào được xét tuyển đặc biệt theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 của Nghị định số 161/2018/ NĐ - CP.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm