rssheader

13/06/2021

Hà Nội: Thống nhất phương án vay lại vốn dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Đăng Chung - 08/07/2019, 15:51 GMT+07 | Thời sự
Dự án Đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông. Dự án Đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Theo báo cáo UBND Thành phố Hà Nội cho biết, đây là dự án có tổng mức đầu tư hơn 18.001 tỷ đồng, tương đương 868,04 triệu USD, trong đó vốn vay Trung Quốc là hơn 13.867 tỷ đồng, tương đương 669,62 triệu USD, còn lại là phần đối ứng của Việt Nam.

Cụ thể, phần chi phí liên quan trực tiếp đến việc khai thác, vận hành kinh doanh vận tải áp dụng với giá trị 92,52 triệu USD bao gồm hệ thống kiểm soát vé tự động, hệ thống thiết bị công nghệ bảo dưỡng đoàn tàu, mua sắm đầu máy - toa xe, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Song, năm 2016, Bộ Giao thông Vận tải đã ký phụ lục hợp đồng tăng phần chi phí liên quan này lên 98,35 triệu USD.

Đây cũng sẽ là khoản vay chuyển giao cho Hà Nội vay lại (dự án này do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, nhưng sau đó chuyển giao cho Hà Nội vận hành). Đồng thời, Chính phủ cũng đã chấp nhận đề nghị của Hà Nội là nếu nhận chuyển giao, khoản vay được tính vào dư nợ của thành phố nhưng không tính vào bội chi ngân sách địa phương, thành phố bố trí ngân sách địa phương để trả nợ.

Cụ thể, dự kiến giá trị vay lại được xác định khoảng 98,35 triệu USD, tương đương khoảng 2.306 tỷ đồng (theo tỷ giá tại thời điểm báo cáo là 1 USD = 23.450 VNĐ). Lãi suất cho vay lại là 4%/năm, tính trên số dư nợ vay lại.

UBND TP Hà Nội khẳng định, căn cứ vào số liệu dư nợ hiện nay và dự kiến đến 2020, việc vay lại dự án này với giá trị khoảng 2.306 tỉ đồng không làm vượt hạn mức vay nợ của thành phố.

Liên quan đến nội dung vay lại chi phí ODA và các chi phí liên quan đến vận hành, khai thác Dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, Hà Nội là địa phương tự cân đối được ngân sách, do vậy quá trình hưởng thụ nguồn vốn ODA của Trung ương theo quy định là phải nhận vay nợ lại nguồn vốn này trên cơ sở xác định thời điểm nhận nợ tại thời điểm khi Bộ GTVT triển khai bàn giao chính thức Dự án cho Hà Nội và Dự án chính thức đi vào hoạt động, khai thác.

Các khoản kinh phí liên quan đến chi phí khai thác, vận hành - Hà Nội nhận lại phần chi phí theo Dự án mà Bộ GTVT giao Chủ đầu tư thực hiện. Trong nguồn kinh phí để thanh toán cho các khoản nợ này, theo dự trù kinh phí năm 2019, TP đã có cân đối để bảo đảm trả nợ theo tiến độ cũng như yêu cầu Hiệp định đã ký kết với các nhà tài trợ. Thành phố Hà Nội đã cân đối nguồn kinh phí cho nguồn vay lại này, không tính vào bội chi ngân sách năm 2019.

Tại báo cáo thẩm tra chung về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm của HĐND TP, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hồ Vân Nga cho biết, việc Thành phố thực hiện vay lại phần vốn vay nước ngoài của Dự án đã được Chính phủ chỉ đạo và được xác định trong phương án tài chính của Dự án...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm