rssheader

31/10/2020

Hà Nội không có giáo viên hợp đồng được tuyển dụng đặc biệt

Đăng Chung - 01/10/2019, 19:05 GMT+07 | Thời sự
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội – Nguyễn Đình Hoa thông tin tại buổi giao ban báo chí. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội – Nguyễn Đình Hoa thông tin tại buổi giao ban báo chí.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, sau khi xin ý kiến của Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy và thường trực HĐND cùng cấp, UBND các quận huyện, thị xã đã đề nghị UBND Thành phố ban hành Quyết định 1076 ngày 7/3/2019, chỉ tiêu tuyển dụng năm 2019 là 11.182 viên chức (giáo viên 10.949 người, nhân viên 233 người) với hình thức thi tuyển.

Đến ngày chốt nộp phiếu đăng ký dự tuyển 13/4/2019, tổng số thí sinh đăng ký tuyển dụng là 20.767 người.

Không có GVHĐ được tuyển dụng đặc biệt

Trong quá trình tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển đã có ý kiến phản ánh, kiến nghị của giáo viên hợp đồng lao động (HĐLĐ) tại huyện Sóc Sơn, Ba Vì, Đông Anh, thị xã Sơn Tây nội dung đề nghị chuyển hình thức tuyển dụng từ thi tuyển sang hình thức xét tuyển để không phải thi môn Ngoại ngữ và Tin học và môn Kiến thức chung và đề nghị quan tâm tới những người đã có quá trình giảng dạy hợp đồng lâu năm tại các trường công lập được tuyển dụng đặc cách.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc tuyển dụng giáo viên, Sở Nội vụ đã có công văn 1040 ngày 23/5/2019 xin ý kiến Bộ Nội vụ; Căn cứ hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại văn bản số 2267 ngày 23/5/2019, Sở Nội vụ đã trình UBND TP ban hành Quyết định 3455 ngày 28/6/2019 sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 và Khoản 1 phần B Kế hoạch ban hành ban kèm theo Quyết định số 1076 ngày 7/3/2019.

Qua rà soát và báo cáo bằng văn bản của UBND các quận, huyện, thị xã: Biên chế giáo viên được giao: 80.812 người, số viên chức giáo viên hiện có 68.282 người, số giáo viên còn thiếu 12.530 người; có tổng số 8.394 người đang HĐLĐ làm công tác giảng dạy tại các trường mầm non, TH, THCS công lập thuộc 30 quận huyện thị xã gồm:

Số giáo viên có thời gian HĐLĐ dưới 5 năm là 5.664 người, số giáo viên có thời gian HĐLĐ liên tục từ 5 năm trở lên tại 19 quận huyện là 2.730 người.

 Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội không có GV hợp đồng nào đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 của Nghị định số 161/2018/ NĐ - CP để được xem xét tuyển dụng đặc biệt vào viên chức.

Qua rà soát UBND các quận, huyện thị xã đều khẳng định mặc dù các trường hợp giáo viên có thời gian HĐLĐ liên tục từ 5 năm trở lên, nhưng đều là lao động hợp đồng trong các cơ sở giáo dục công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên, có một số giáo viên dạy hợp đồng ở trường THPT ngoài công lập nhưng lại không đảm bảo yêu cầu việc làm.

Do đó, không có giáo viên hợp đồng nào đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 của Nghị định số 161/2018/ NĐ - CP để được xem xét tuyển dụng đặc biệt vào viên chức.

Hoàn thành tuyển dụng trong tháng 11/2019

Căn cứ các quy định của pháp luật về tuyển sụng viên chức và tình hình thực tế nêu trên, ngày 29/8/2019 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã hợp với UBND, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục 30 quận huyện, thị xã và thông báo kết luận số 293 ngày 6/9/2019 về công tác tuyển dụng viên chức giáo dục.

Theo đó, có 22 quận, huyện, thị xã đăng ký thi tuyển; 8 quận huyện đăng ký xét tuyển.

Thành phố giao Sở Nội vụ hoàn thiện dự thảo quyết định và Kế hoạch kèm theo trình UBND TP phê duyệt đối với 8 quận huyện tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển; hoàn thiện các văn bản thành lập Tổ biên soạn tài liệu ôn tập, ngân hàng câu hỏi, lịch tuyển dụng để hướng dẫn các UBND quận huyện, thị xã triển khai thực hiện tuyển dụng.

Sở Nội vụ đã có văn bản số 203 ngày 12/9/2019 về việc xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019.

UBND các quận, huyện, thị xã đã thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát; Hội đồng tuyển dụng thành lập các Ban giúp việc theo quy định để tổ chức theo đúng tiến độ.

Theo kế hoạch, từ ngày 15/10/2019 - 10/11/2019: Tổ chức thi vòng 1 trắc nghiệm 2 môn Ngoại ngữ và Kiến thức chung đối với 22 quận huyện, thị xã. Ngày 17/11/2019 toàn thành phố tổ chức thi vòng 2 và sát hạch đối với xét tuyển.

Về tiến độ sẽ hoàn thành trong tháng 11/2019 đảm bảo đúng yêu cầu chỉ đạo của UBND TP. Nói về thẩm quyền, trách nhiệm trong tuyển dụng viên chức giáo dục quận, huyện, thị xã.

"Việc tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND quận huyện, thị xã. Thành phố chỉ hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyển dụng đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng tuyển dụng...", ông Hoa nhấn mạnh.

Về trách nhiệm giải quyết chế độ, chính sách đối với giáo viên hợp đồng lao động, theo ông Hoa đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND quận, huyện, thị xã và theo thông báo kết luận số 293 ngày 6/9/2019, UBND TP đã giao Sở Lao động TB&XH  chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn các đơn vị nguyên tắc chung thực hiện chế độ, chính sách (nếu có) theo Bộ luật Lao động, Luật Dân sự và quy định hiện hành đối với người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Việc tuyển dụng đặc cách, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cũng cho biết, khi có văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Thành phố sẽ triển khai đảm bảo đúng quy định...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm