rssheader

23/10/2020

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT để triển khai Chính phủ điện tử

Lan Anh - 20/07/2018, 21:42 GMT+07 | Thời sự
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì phiên họp Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì phiên họp

Vai trò quan trọng của CNTT trong GD

Chủ trì phiên họp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã yêu cầu lãnh đạo các Vụ Cục trên cơ sở nhiệm vụ của mình đề xuất, đặt bài cho đơn vị triển khai để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành quản lý GD. Trao đổi, thảo luận lại phiên họp, các đại biểu đều nhất trí cho rằng việc ứng dụng CNTT đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của ngành GD-ĐT.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý GD là một trong 9 nhóm giải pháp trọng tâm mà ngành GD đã đề ra trong những năm gần đây. Bộ GD&ĐT đã xây dựng đề án đẩy mạnh ứng dụng CNTT trình Chính phủ và đã được Chính phủ phê duyệt. Do vậy, các cơ sở pháp lí, nền tảng để triển khai ứng dụng CNTT, đẩy mạnh ứng dụng Chính phủ điện tử của ngành GD là khá đầy đủ.

Theo Bộ trưởng, với đối tượng trực tiếp và đối tượng liên quan là 23 triệu HS và 1,4 triệu giáo viên trực tiếp hàng ngày sử dụng, ngoài ra còn phụ huynh và các khách hàng khác. Do vậy, GD là ngành có lượng khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ CNTT nhất.

Hàng năm Chính phủ có tổ chức đánh giá cấp độ sử dụng CNTT trong các bộ, ngành. Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang đứng giữa bảng xếp hạng, vì vậy việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong GD được Bộ rất quan tâm.

Huy động sự tham gia hỗ trợ của xã hội

Kết luận phiên làm việc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh đến 3 nhóm công việc mà BCĐ phải thực hiện trong thời gian tới, đó là: Xây dựng kiến trúc khung về mô hình Chính phủ điện tử của Bộ, trong đó tập trung vào xây dựng các phần mềm, nền tảng ứng CNTT ngay trong cơ quan Bộ; Ứng dụng CNTT phục vụ dạy và học, đặc biệt là GD trực tuyến; Ứng dụng, cung cấp, khai thác dịch vụ hành chính công trực tuyến trong dạy học và các hoạt động liên quan tới GD.

Nhóm kiến trúc tổng thể đi kèm theo chi tiết về phục vụ quản lí; bao gồm các phần mềm về quản lí về văn bản điều hành, các báo cáo, các số liệu thống kê để trước hết phục vụ cho công tác quản lí điều hành trong nội bộ cơ quan Bộ GD&ĐT; sau đó kết nối với Chính phủ và các địa phương, tiến tới kết nối rộng khắp các điểm trường, các tuyến hành chính, tuyến sự nghiệp. Bộ trưởng đề nghị tập đoàn FPT hỗ trợ, phối hợp với Cục CNTT của Bộ GD&ĐT, để xây dựng, thiết kế khung kiến trúc này, với yêu cầu cần xác định thứ tự ưu tiên triển khai để đảm bảo sự đồng bộ hiệu quả.

Bộ trưởng đề nghị các tập đoàn Vietel, MISA hợp tác, hỗ trợ Bộ GD&ĐT về kỹ thuật, công nghệ để thực hiện việc tái cấu trúc hệ thống, ứng dụng CNTT trong dạy học và cung cấp khai thác các dịch vụ GD.

  Cục CNTT có nhiệm vụ xây dựng nguồn dữ liệu để từ đấy có thể phân tích, trích xuất; một phần phục vụ cho công tác quản lí nhà nước, một phần có thể dùng cho mục đích thương mại. Các doanh nghiệp sẽ được khai thác nguồn dữ liệu này, với mục đích cuối cùng là có lợi chung cho đất nước, giúp ích cho ngành GD. 
Bộ trưởng chỉ đạo

Bộ trưởng cũng đặc biệt quan tâm đến Công nghệ Big Data, vì đây là nguồn tài nguyên rất lớn.

Bộ trưởng chỉ rõ, những đơn vị trên sẽ là đầu mối để thực hiện những chiến lược về CNTT của Bộ. Cục CNTT được giao nhiệm vụ là đơn vị chủ trì phối hợp với các tập đoàn triển khai thực hiện. Theo yêu cầu của Bộ trưởng, BCĐ sẽ họp 3 tháng 1 lần để bàn những giải pháp, tham mưu cho lãnh đạo Bộ.

 

BCĐ được thành lập với nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị, vụ cục trong Bộ thực hiện một số nhiệm vụ sau: Thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách trình Chính phủ về thúc đẩy phát triển ứng dụng CNTT của Bộ và ngành GD; Xây dựng điều phối thực hiện các chủ trương chính sách đề án chương trình kế hoạch dự án CNTT, phát triển nguồn nhân lực CNTT của Bộ, ngành GD; Hướng dẫn đôn đốc các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các cơ quan quản lí GD, các cơ sở GD tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lí, hỗ trợ công tác dạy học.

Đồng thời, BCĐ  còn có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng triển khai thực hiện nhiệm vụ của ủy viên thường trực BCĐ quốc gia về CNTT và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm