rssheader

24/09/2020

Đại biểu Quốc hội đề xuất danh hiệu “dũng sĩ diệt tham nhũng"

Minh Phong - 13/06/2018, 16:53 GMT+07 | Thời sự
Đại biểu Nguyễn Bắc Việt phát biểu tham luận tại hội trường Đại biểu Nguyễn Bắc Việt phát biểu tham luận tại hội trường

Đại biểu cho biết: Qua tiếp xúc cử tri, cử tri và nhân dân rất mừng về sự quyết tâm của Đảng và việc làm hiệu quả của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cử tri, nhân dân mong muốn phải cương quyết, kiên trì tiêu diệt tham nhũng, phải xử lý nghiêm minh, thu hồi tài sản có được từ tham nhũng. Cử tri đề xuất, đối với "giặc" tham nhũng này phải tiêu diệt.

Từ thực tiễn, đại biểu Nguyễn Bắc Việt đề xuất, nên nghe ý kiến của cử tri và nhân dân, lấy tên luật là "Luật phòng, trừ tham nhũng" để thể hiện quyết tâm tiêu diệt tham nhũng. "Mặt khác, thực tế tham nhũng cũng như sâu mọt đối với cây trồng. Đối với sâu, với mọt ta nói trừ sâu, diệt cỏ chứ ta không nói chống sâu, chống cỏ" - đại biểu Nguyễn Bắc Việt nói.

Theo đại biểu Việt, trung ương đã ban hành Quyết định 99 về hướng dẫn khung để các cấp ủy phát huy vai trò của nhân dân trong phòng, chống tiêu cực. Chính vì vậy, cần phải bổ sung đối tượng này tham gia hoạt động.

"Theo tôi đối với sự tham gia của nhân dân, trong dự thảo luật chỉ nói quyền, nghĩa vụ của công dân ở Điều 5 và Điều 93. Theo tôi chưa thể hiện hết ý, sự chỉ đạo của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng này.

Đây là sự việc của toàn dân, nhân dân tham gia, chứ không phải chỉ công dân - công dân không bao quát, phải là nhân dân và phải toàn dân tộc. Đó là chưa nói đến người nước ngoài cũng tham gia trong cuộc chiến chống tham nhũng này.

Chính vì vậy, theo tôi đề nghị Điều 5 và Điều 93 cần điều chỉnh lại, thể hiện rõ là sự tham gia của nhân dân. Đảng ta nói là phát huy vai trò của nhân dân, không nói là lãnh đạo để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân" - đại biểu Nguyễn Bắc Việt nêu ý kiến.

Cũng theo đại biểu Nguyễn Bắc Việt, trong luật chỉ nói đến xử lý vi phạm, nói về khen thưởng đối với những người có thành tích trong phòng, chống tham nhũng, có nêu ở Điều 76 nhưng chưa rõ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm