rssheader

21/10/2020

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Lê Đăng - 25/07/2018, 20:16 GMT+07 | Thời sự
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân  nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói chuyện với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao đội ngũ những người làm công tác lưu trữ nói chung và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nói riêng đã luôn nỗ lực sưu tập, bảo quản, lưu trữ những tài liệu, kỷ vật quý của quốc gia, dân tộc, trong đó có những tài liệu, kỷ vật đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận đề nghị của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, khẳng định sẽ chỉ đạo và đề nghị các cơ quan liên quan quan tâm hơn tới công tác văn thư, lưu trữ; phối hợp chặt chẽ với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III để sưu tập, bảo quản, lưu trữ những tài liệu, kỷ vật quý; tuyên truyền và công bố các tài liệu, kỷ vật, đặc biệt là tài liệu, kỷ vật của cán bộ đi B, thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, nhớ nguồn tới các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; giúp cán bộ đi B hoặc người thân của cán bộ đi B có thể tiếp cận được với hồ sơ, tiếp nhận kỷ vật…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm một số hiện vật tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Được biết, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước hiện đang bảo quản số lượng lớn tài liệu của các cơ quan, tổ chức Trung ương và các cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử.

Đặc biệt, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước hiện đang lưu giữ khối tài liệu Mộc bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới (năm 2009); khối tài liệu Châu bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới (năm 2017); tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1945 - 1946, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia (năm 2016)…

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III hiện đang bảo quản gần 14.000 mét giá tài liệu, gồm tài liệu của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ, trong đó có khối tài liệu hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm