rssheader

08/03/2021

Bộ trưởng Nội vụ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn về vấn đề tuyển dụng viên chức

Minh Phong - 28/10/2019, 16:43 GMT+07 | Thời sự
Tổng thư ký của Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin với báo chí về kết quả lựa chọn các nhóm vấn đề chất vấn. Tổng thư ký của Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin với báo chí về kết quả lựa chọn các nhóm vấn đề chất vấn.

Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực Nội vụ. Có 85% đại biểu nhất trí đề nghị chất vấn, nội dung gồm: Sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nhất là việc sắp xếp cán bộ công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch cán bộ, công chức và viên chức; công tác đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Lĩnh vực này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân sẽ đăng đàn trả lời chính. Cùng trả lời có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Tài chính, GD-ĐT, Y tế.

Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực Công thương. Có 82,4% đại biểu nhất trí đề nghị chất vấn, gồm các vấn đề: Công tác quản lý, điều tiết điện lực; việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo; hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường ngoài nước, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ; thương mại điện tử và kinh tế số; công tác quản lý thị trường; phòng chống gian lận thương mại; quản lý cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng.

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh chịu trách nhiệm trả lời chính, cùng trả lời có Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Công an, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ.

Nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực Nông nghiệp. Có 78% đại biểu nhất trí đề nghị chất vấn, gồm các vấn đề: Chất lượng, hiệu quả chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác quy hoạch trồng trọt, chăn nuôi với thị trường tiêu thụ; ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp; công tác xuất khẩu nông sản, thủy sản;

Công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng; hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; công tác quản lý, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại trong khai thác, đánh bắt hải sản trên biển.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời chất vấn chính. Cùng trả lời có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng nhà nước, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội.

Nhóm vấn đề thứ 4 thuộc Thông tin tuyên truyền. Có 77% đại biểu nhất trí đề nghị chất vấn, gồm các vấn đề: công tác quản lý báo chí, quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, cấp, thu hồi thẻ nhà báo; công tác quản lý thông tin điện tử, nhất là các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, quản lý quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng; về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chính. Tham gia trả lời nội dung này có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nội vụ, Công an, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn các đại biểu.

Phiên chất vấn tiếp tục được thực hiện theo phương thức hỏi nhanh, đáp gọn. Người hỏi có thời gian 1 phút để hỏi và người trả lời có thời gian 3 phút để trả lời.

Dự kiến phiên chất vấn các thành viên Chính phủ sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 6 đến 8/11 tới đây.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm