Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 2 tháng

GD&TĐ - Hỏi: Xin hỏi Tòa soạn, đối với giáo viên miền núi có được nghỉ phép năm hay không? – Bùi Đình Nguyên (buidinhnguyen***@gmail.com).
Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 2 tháng

* Trả lời:

Trước hết phải khẳng định với bạn, theo Bộ luật Lao động và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, bất kỳ một cán bộ, công chức, viên chức nào cũng được nghỉ phép theo quy định.

Tuy nhiên, riêng đối với đội ngũ giáo viên thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 2 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

Cụ thể tại Khoản 3 Điều 5 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 2/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), có nêu: Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

- Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 2 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có);

- Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.