Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Thời điểm hưởng phụ cấp thu hút

Sỹ Điền - 18/01/2018, 12:47 GMT+7 | Bạn đọc
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

* Trả lời:

Theo Điều 8 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT quy định: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện KTXH-ĐBKK được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của các đối tượng được xác định theo các điểm a, b, c Khoản 2 Điều 2 Văn bản trên.

Tại Khoản 3 Điều này có nêu: Tính từ ngày được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 9/7/2001 của Chính phủ đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 9/7/2001 của Chính phủ.

Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện KTXH-ĐBKK thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện KTXH-ĐBKK quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KTXH-ĐBKK.

Đối với trường hợp của bạn, do bạn không cung cấp đầy đủ thông tin về thời điểm nhận công tác ở vùng đặc biệt khó khăn nên chúng tôi chưa đủ cơ sở trả lời chính xác cho bạn. Vì thế, bạn cần nghiên cứu các quy định nêu trên để có cơ sở xác định thời điểm được hưởng phụ cấp thu hút của mình.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm