#thơ mới

15 kết quả phù hợp

Bằng nhiều cách, trong đó có văn học, chúng ta định vị hình ảnh quốc gia, dân tộc, con người Việt Nam. Ảnh: ITN.

Văn học Việt Nam 2022 tiệm tiến văn hóa

GD&TĐ - Văn học, nghệ thuật là bộ phận tinh tế nhất của văn hóa, phản ánh bộ mặt tinh thần của dân tộc, đất nước, nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh.
Những tác phẩm của Thanh Tịnh.

Thi sĩ Thanh Tịnh - văn thơ vẹn toàn

GD&TĐ -Thi sĩ Thanh Tịnh (12/12/1911 – 17/7/1988) (sách Thi nhân Việt Nam ghi sinh năm 1913), tên khai sinh là Trần Văn Ninh, lên 6 tuổi đổi thành Trần Thanh Tịnh, còn có các bút danh Thinh Không, Pathé; sinh ở xóm Gia Lạc (nay thuộc xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) (sách Thi nhân Việt Nam ghi sinh ở làng Dương Nỗ - Thừa Thiên).